کتابهای جدید

عنوان

نویسنده

ناشر

سال نشر

اهدا کننده

اقدامات تامینی و تربیتی

محسن رهامی

میزان

1381

اهدایی دکتر صفایی

ضبط مصادره، استرداد و اخذ اموال حاصل از جرم

حمید محمدی

گنج دانش

1390

اهدایی گنج دانش

بایسته های حقوق بین الملل عمومی (2-1)

رضا موسی زاده

میزان

1389

اهدایی

مجموعه قوانین و مقررات اطفال و نوجوانان

محمدرضا سعیدنیا

حقوقی

1385

اهدایی

فرهنگ عناصر شناسی حقوق مدنی - حقوق جزا

محمدجعفر جعفری لنگرودی

گنج دانش

1392

اهدایی

کودک آزاری: از علت شناسی تا پاسخ دهی

امیر ایروانیان و دیگران

خرسندی

1389

اهدایی

گزارش جهانی در مورد خشونت علیه کودکان

پائولو سرجیو پینه رو

یونیسف

1387

اهدایی

عدالت کیفری مجموعه مقالات

محمد آشوری، علی حسین نجفی ابرندآبادی

گنج دانش

1376

اهدایی انتشارات گنج دانش

دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان

شهلا معظمی

دادگستر

1394

اهدایی خانم دکتر معظمی

ابعاد حقوقی و جرم شناسی حمایت از کودکان و نوجوانان

در معرض خطر

امیر حمزه زینالی

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی

1388

اهدایی

بزهکاری کودکان و نوجوانان

شهلا معظمی

دادگستر

1393

اهدایی خانم دکتر معظمی

آیین دادرسی کیفری فرانسه

ژان لارگیه، ترجمه حسن کاشفی اسمعیل زاده

گنج دانش

1378

اهدایی گنج دانش

فرار دختران، چرا؟

شهلا معظمی

گرایش

1382

اهدایی خانم دکتر معظمی

جرایم رایانه ای

اولیش زیبر؛ ترجمه محمدعلی نوری، ...

گنج دانش

1390

اهدایی گنج دانش

زمینه روانشناسی

رضا نوربها

گنج دانش

1392

اهدایی گنج دانش

دفاع اجتماعی

مارک آنسل

گنج دانش

1391

اهدایی گنج دانش

تحلیل مقابله با دزدی دریایی از منظر حقوق بین الملل

زکیه تقی زاده

گنج دانش

1391

اهدایی گنج دانش

بزهکاری بین المللی

آندرو بوسار؛ ترجمه نگار رخشانی

گنج دانش

1375

اهدایی گنج دانش

جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین

محمد آشوری

گرایش

1385

اهدایی آقای دکتر آشوری

مجموعه مقالات در بزرگداشت دکتر ابوالقاسم گرجی  ج.1

تهمورث بشیریه

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

1390

اهدایی آقای دکتر محسنی

مجموعه مقالات در بزرگداشت دکتر ابوالقاسم گرجی  ج.2

تهمورث بشیریه

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

1390

اهدایی آقای دکتر محسنی

استرداد مجرمین

محمود عباسی

گنج دانش

1373

اهدایی گنج دانش

اختیارات قضایی در تعیین مجازات

مطالعه تطبیقی حقوق ایران، مصر و انگلستان

غلامحسین آماده

دادگستر

1389

اهدایی خانم دکتر معظمی

جرم سازمان یافته و راهکارهای جهانی مقابله با آن

شهلا معظمی

دادگستر

1387

اهدایی خانم دکتر معظمی

علوم جنایی مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری

جمعی از نویسندگان

سمت

1383

اهدایی آقای دکتر صفایی

حقوق کیفری بین المللی (مجموعه مقالات)

حسین آقایی جنت مکان

جنگل

1392

اهدایی خانم دکتر معظمی

حقوق کیفری بازار اوراق بهادار

غلامعلی میرزایی منفرد

میزان

1391

اهدایی انتشارات میزان

مختصر آیین دادرسی کیفری

بابک فرهی

طرح نوین اندیشه

1394

اهدایی انتشارات طرح نوین اندیشه

بایسته های آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)

بابک فرهی

طرح نوین اندیشه

1393

اهدایی انتشارات طرح نوین اندیشه

بایسته های آیین دادرسی کیفری (جلد اول)

بابک فرهی

طرح نوین اندیشه

1393

اهدایی انتشارات طرح نوین اندیشه

گزیده مواد مهم قانون آیین دادرسی کیفری

الهه شریف همدانی

طرح نوین اندیشه

1393

اهدایی انتشارات طرح نوین اندیشه

گزیده مواد مهم قانون مجازات اسلامی

الهه شریف همدانی

طرح نوین اندیشه

1392

اهدایی انتشارات طرح نوین اندیشه

مجموعه کتاب های متون حقوقی حقوق جزای عمومی

میر شهبیز شافع

طرح نوین اندیشه

1391

اهدایی انتشارات طرح نوین اندیشه

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1

مشتمل بر: کتاب پنجم (تعزیرات)

بابک فرهی

طرح نوین اندیشه

1392

اهدایی انتشارات طرح نوین اندیشه

مختصر حقوق جزای اختصاصی

بابک فرهی

طرح نوین اندیشه

1394

اهدایی انتشارات طرح نوین اندیشه

بررسی تحولات و نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری

علیرضا نوبهاری طهرانی

طرح نوین اندیشه

1393

اهدایی انتشارات طرح نوین اندیشه

قانون آیین دادرسی کیفری (با آخرین اصلاحات مصوب 1394)

بابک فرهی

طرح نوین اندیشه

1394

اهدایی انتشارات طرح نوین اندیشه

کتاب همراه آیین دادرسی کیفری

الهه شریف همدانی

طرح نوین اندیشه

1393

اهدایی انتشارات طرح نوین اندیشه

کتاب همراه حقوق جزای عمومی

الهه شریف همدانی

طرح نوین اندیشه

1394

اهدایی انتشارات طرح نوین اندیشه

کتاب همراه حقوق جزای اختصاصی

الهه شریف همدانی

طرح نوین اندیشه

1393

اهدایی انتشارات طرح نوین اندیشه

مختصر حقوق جزای عمومی

بابک فرهی

طرح نوین اندیشه

1394

اهدایی انتشارات طرح نوین اندیشه

آیین دادرسی کیفری

علی خالقی

شهر دانش

1391

 

حقوق پناهندگان: نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران

شیرین عبادی

گنج دانش

1385

اهدایی انتشارات گنج دانش

کشتار جمعی (ژنوسید)

مهین دخت محاسب

گنج دانش

1386

اهدایی انتشارات گنج دانش

پاسخ هایی یه خشونت

مرتضی محسنی

گنج دانش

1378

اهدایی انتشارات گنج دانش

حقوق بازار اوراق بهادار بخش اختلافات

غلامعلی میرزایی منفرد

میزان

1390

اهدایی انتشارات میزان

مجموعه سوالات طبقه بندي شده  موضوعي آيين دادرسي کيفري

ويرايش سوم با تجديد نظر کامل شامل سوالات تاليفي...

رضا شکری

مجد

1390

اهدایی

 

چاپ ایمیل