پایان نامه ها

شماره

سال

موضوع پایان نامه

نام و نام خانوادگی

534

1386

P T S D  وجرم

مهناز  دارابی

548

1395

اثر شناسی مجازات تعبید

پوریا کلائی

541

1391

اثرات جرم‌زایی مهاجرت بر نسل دوم

زهرا عبدالحسین قمی

73

1350

اجرای احکام جزایی و مدنی (کار تحقیقی)

ابوالقاسم فردائی بنام

74

1353

احظار و بازداشت بخشی از جرایم علیه اموال جرایم علیه ااشخاص تطبیق احضار و بازداشت در حقوق انگلیس و ایران (ترجمه)

یحیی محمودی

1/198 ، 198

1377

اختلاس، ارتشاء و عوامل موثر در ارتکاب آنها

خدایار حمیدی فر

457-458

1391

اختیارات قوه مقننه درباره عفو عمومی در نظام کیفری ایران

کبیر  باهوش

88

1365

آخرین دفاع متهم2نسخه (نسخه دیگر366)

محمد حسین حجاریان

291

1380

ارتباط اختلالات شخصیت با جرم

مختار شمس الدین مطلق

266

1378

ارتباط اخلاق و سیاست جنایی

محمد علی حاجی ده آبادی

111

1366

ارزش قضایی روشها و ابزار نوین شناخت جرم و شهادت

علی فتحی پور

249

1364

ارزش قضایی روشها و ابزار نوین شناخت جرم و شهادت

علی فتحی پور

464

1390

آزادی اراده در مکاتب جرم شناسی

نعیمه سادات  فتاح قره باغ

112

1370

آزادی مشروط در حقوق ایران

علی اکبر شالچیان

360

....

آزادی مشروط و اعطاء جریان اجرای آن در حقوق فرانسه (به زبان فرانسه)

ایرج گلدوزیان

191

1375

آزادی مشروط و مطالعه تطبیقی آن در حقوق ایران و فرانسه

منصور صدقی

123

1371

استرداد مجرمین

محمد عباسی

369

.......

استرداد مجرمین

کاظم فاطمی شریعت پناهی

97

1367

اسکیزوفرنی و مسئولیت کیفری

سعیده سالک

171

1373

اسلام و دفاع اجتماعی

سید محمد علی احمدی ابهری

499

1384

اشتباه حکمی در حقوق موضوعه ایران ،فقه امامیه دونظام حقوقی کامن لا

غلامعلی  میرزایی منفرد

320

1381

اشتباه قضایی در دادرسی های کیفری

سید مهدی حجتی

146

1373

اشتباه و آثار آن در حقوق کیفری ایران

سید حسین حسینی

172

1373

اصل شخصی بودن مجازات « سیر تاریخی و بررسی آن در حقوق موضوعه»

جواد اعظم صادقی

359

1376

اصل صلاحیت شخصی قوانین کیفری

محسن مدرس موسوی

272

1379

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در قانون اساسی

سید حسین هاشمی

436

1386

اصلاح مجرمان در سیاست جنائی اسلام و ایران

محمدعلی حاجی ده آبادی

271

1380

اصول بازجویی و بازپرسی از متهم( با نگرش بر اسناد و کنوانسیون های بین المللی)

روح الله رئیسی نافچی

358

1376

اصول تفسیر قوانین جزایی

جلیل امیدی

382

1384

اصول حاکم بر دادرسی عادلانه در دعاوی مدنی

حسن محسنی

351

1382

اصول حاکم بر دادرسی منصفانه( مقررات داخلی و بین المللی)

فاطمه محمدی مغانجویی

459

1389

اصول و موازین حاکم بر قرار بازداشت و تعارض با اصل برائت

یونس  علی روش

443

1388

اطفال و نوجوانان در معرض خطر مطالعه موردی: بررسی عوامل خطر بزهکاری در نوجوانان کانون اصلاح و تربیت تهران

محمود مهدوی

283

1379

اعاده حیثیت و تحول در قوانین موضوعه ایران

محمو صابر

314

1381

اعاده دادرسی کیفری

فاضل مفاخری

524

1381

اعاده دادرسی کیفری

فاضل  مفاخری

253

1378

اعتبار امر مختوم جزایی

آرش ذوالفقار

91،1/91

1361

اعتبار امر مختوم جزایی در رسیدگی جزایی

علی اکبر ریاضی

189

1374

اعتبار ضوابط استاندارد در حمایت کیفری مصرف کننده (2 نسخه، دیگری44)

حسین فجرک

99

1370

اعمال منافی عفت تعریزی

سید محمد کاظم مرتضوی

43

1351

اقدامات تامینی و ضرورت پیشگیری از جرایم (2نسخه، دیگری 44)

رضا حبیب زاده شریف

145

1372

اقدمات تامینی و تربیتی و جایگاه آن در حقوق جزای ایران

علیرضا خامدا

79

1359

اقرار در امور جزایی

مهدی پرچمی قضایی

174

1373

اقرار در امور کیفری و آراء آن در حقوق جزای ایران

احمد عباسیان

117

1371

اقراردر حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران و آثار آن

احمد شفیعی

122

1371

امنیت پرواز و سیاست کیفری در عرصه حقوق بین الملل هوایی

معصومه ابراهیمی

427

1385

امنیت گرایی در سیاست کیفری ایران و آمریکا و ارزیابی آثار آن

مرجان برنجی اردستانی

561

1391

آموزش کلینیکی حقوق و تاثیر آن بر پیشگیری از جرم

وحید خوش تراش سندی

476

1390

انتقال محکومان از اسناد بین المللی تا حقوق ایران

یوسف  حیدری

163

1374

اندیشه مجرمانه تا تحقق فعل مجرمانه

شاپور اسماعیلیان

259

1380

انگیزه و تاثیر آن در تحقق جرم

محمد حسنی

275

1379

اهداف مجازاتها در جرایم عفافی در حقوق کیفری اسلام

رحیم نوبهار

539

1379

آیا انواع دیات ششگانه در شرع مقدس اسلام طریقیت دارد یا موضوعیت؟

جواد  فرج پی

56

...

بازداشت قبل از رسیدگی قطعی

هوشنگ شامبیاتی

80

1352

بحث در پیرامون توقیف احتیاطی

حشمت الله دارابی

3

1359

بحثی در ماده 179قانون مجازات عمومی ایران

مرتضی مظفری

153

1373

بحران در سیاست جنایی ایران

سید حسین حسینی نیک

196

1376

بررسی اثر تعلیقی و انتقالی تجدید نظر از آراء کیفری در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس

قربانعلی قربانی توانی

48

1356

بررسی اجرای احکام کیفری با توجه به مقررات اصلاحی جدید مصوب 1353

احمد اردکانی

515

1380

بررسی اهداف مجازات در اسلام

سید مصطفی  ملیحی

161

1374

بررسی بزه قاچاق اشیاء عتیقه در قوانین و مقررات ایران

هاشم عبدالله کرمی

14

...

بررسی پدیده روسپیگری در فارس(پرسشنامه)

-

333

1381

بررسی پدیده فرار دختران و واکنش جامعه در قبال آن

مهدی کاظمی احمد آبادی

230

1382

بررسی پیش نویس لایحه قانونی جرایم کامپیوتری ایران و مطالعه تطبیقی آن در بلژیک و انگلیس

مسعود بخشنده

471

1380

بررسی تاثیر دلایل آغاز عملیات فروغ جاویدان بر چگونگی اختتام آن

محمد رضا  شبانی

501

1377

بررسی تحلیلی تطبیقی جرم ربا در فقه و حقوق موضوعه ایران

علیرضا  باطنی

350

1383

بررسی تحلیلی ساختار وظایف و اختیارات دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات

محمدعلی دشتکیان

474

1380

بررسی تحلیلی قانون کار از دیدگاه کیفری و سیاست جنایی حاکم بر آن

کیومرث  سپهری

300

1380

بررسی تحلیلی قانون کار از دیدگاه کیفری وسیاست جنایی حاکم بر آن

کیومرث سپهری

223

1376

بررسی تحلیلی مسئولیت عاقله در حقوق کیفری اسلام

نعمت الله اصلانی

496

1391

بررسی تحلیلی نحوه تحقق اصل 8 قانون اساسی،با نگاهی به نهاد ملی حقوق بشر و نهاد حسبه

اکبر  طلابکی

346

1383

بررسی تحولات حقوقی و اجرایی کیفر حبس در ایران از زمان مشروطه تا حال حاضر

لیلا مقدادی

312

1381

بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق ایران و فرانسه

سیدمهدی احمدی موسوی

301

1380

بررسی تطبیقی تشدید مجازات در قوانین مجازات اسلامی (تعزیرات) سالهای 1362 و 1375

عباسعلی اکبری

497

1390

بررسی تطبیقی جرم تبانی در حقوق کیفری ایران وانگلستان

حسین  سمیعی زنوز

243

1378

بررسی تطبیقی عوامل مانع مسئولیت کیفری در حقوق جزای ایران و انگلیس

امیر هاشم لو

77

1359

بررسی تطبیقی کیفرهای تبعی و تکمیلی در حقوق ایران و فرانسه

احمد مشکوری نجفی

472

1389

بررسی تطبیقی مشروع در نظام حقوقی ایران وایالات متحده آمریکا

ایمان  رحیمی پور

226

1376

بررسی تطبیقی مقررات حقوق کیفری ایران و کنواسیون بین المللی حقوق کودک در قلمرو بزهکاری صغار

محمدمهدی ظهیریان

330

1382

بررسی تطبیقی نهاد تعلیق اجرای مجازات در حقوق ایران و آمریکا

مهدی صادقی

24

1352

بررسی تعدد جرم و موارد شمول ماده 20 ملحقه به آیین دادرسی کیفری

حسین دبیر مقدم

531

1384

بررسی جایگاه ضرر وزیان معنوی ناشی از جرم در حقوق کیفری ایران

ابوالفضل  جعفرآبادی

218

1381

بررسی جرایم ارتکابی در نمونه ای از بیماران روانی بستری

تهمورث بشیریه

322

1381

بررسی جرایم انتخاباتی در قوانین ایران

حجت اله فیروزی

507

1381

بررسی جرایم انتخاباتی در قوانین ایران

حجت ا...  فیروزی

13 ،16

....

بررسی جرایم در استان فارس (کار تحقیقی)

ژاله اکبری ملحی –حسین کاکوئی

185

1375

بررسی جرایم مالیاتی در قوانین موضوعه ایران

سعید مصباح

336

1380

بررسی جرایم و مجازات های قاچاق کالا و ارز و شیوه رسیدگی به آن در حقوق کیفری ایران

سیدعبدالمجید اجتهادی

448

1380

بررسی جرم تصرف عدوانی در قوانین موضوعه ایران

محمد مهدی  بیگلر

168

1373

بررسی جرم توهین در حقوق کیفری ایران

علی رحیمی نژاد

494

1378

بررسی جرم جاسوسی در حقوق جزائی ایران و سیر تطور آن

محمد  کاردان

280

1380

بررسی جرم سیاسی در حقوق موضوعه و مقایسه آن با حقوق اسلام

مهدی ذاکری

188

1374

بررسی جرم سیاسی و مصادیق آن در حقوق اسلام و حقوق ایران

عباس زراعت

550

1390

بررسی جرم شناختی بزه تجاوز به عنف

مریم مهری

430

1386

بررسی جرم شناختی خشونت علیه اطفال در تهران

فروغ بهلولی

544

1395

بررسی جرم شناختی خیانت همسران در حقوق ایران

امیر علیشاهی

432

1386

بررسی جرم شناختی ده سالی خشونت علیه زنان در ایران از 1375 - 1385

نگار سبحانی

563

1390

بررسی جرم قاچاق اعضای بدن انسان

سیامک ستاری

461

1380

بررسی جرم منازعه در حقوق کیفری ایران

جعفر  یزدیان جعفری

216

1376

بررسی جزای نقدی در حقوق ایران

حسن عبدالمالکی

302

1380

بررسی جغرافیای جرم و جنایت در مناطق شهر تهران

محسن کلانتری

415

1378

بررسی حجیت علم قاضی کار تحقیقی 1

یاسمن خواجه نوری

528

1392

بررسی حقوقی وجرم شناختی اخذ پور سانت

فاطمه  خلیلیان

372

1377

بررسی خسارات زاید بر دیه

فرهاد بهرامی

468

1373

بررسی راه های جلوگیری ازفساد مالی ناشی از پورسانت در معاملات توسط مدیران

اسماعیل  افشاری

166

1373

بررسی رضایت مجنی علیه در قتل عمدی با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، مصر وانگلیس

حسین زینعلی

538

1384

بررسی رویکردهای مجازات در قرآن و حقوق جزای کلاسیک

مجید  معتضدی

392

1384

بررسی رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر در زمینه حق آزادی و امنیت و حق دادرسی منصفانه(2نسخه)

علی قربانی

128

1370

بررسی زمینه های گرایش به ارتکاب زنا در مازندران

سیدحسن کمالی جلودار

92

1369

بررسی سرقت از دیدگاه اجتماعی و جرم شناسی

علی اصغر قربان حسینی

518

1378

بررسی سرقت های مشدد در قوانین کیفری ایران

کمال  برزگر منشاوی

502

1392

بررسی سیاست قضائی ایران در قبال حجاب شرعی بانوان

نازنین  ثقفی پور

167

1373

بررسی سیمای جنائی بوئین زهرا

داوود محمدی

467

1391

بررسی سیمای جنایی شهر کرج

سوسن  کار اندیش

558

1391

بررسی سیمای جنایی شهر کرج در سال های 1390 –1389 (با تاکید بر جرایم علیه اشخاص)

سوسن کاراندیش

340

1382

بررسی صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی

علی اکبر رشیدی

557

1395

بررسی علل تغییر الگوی مصرف مواد مخدر با تاکید بر نقش خرده فرهنگ ها

فاطمه اسدی

45

1354

بررسی علل قتل در استان لرستان از دید جامعه شناسی کیفری

منصور بخت آور

18

1352

بررسی علل ولگردی (کار تحقیقی)

صالح ساولی

173

1373

بررسی علم قاضی و ارزش اثباتی آن در حقوق کیفری ایران

احمد فضلی عمروآبادی

324

1381

بررسی عوامل اطاله دادرسی کیفری

بهروز قدمی

165

1373

بررسی عوامل و انگیزه های ارتکاب سرقت از سوی اطفال و نوجوانان (تحقیقی در حوزه قضایی تهران بزرگ)

سامره لبریز –شکوفه شکری

234

1378

بررسی فقهی –حقوقی جرم سرقت با نگرشی به حقوق انگلیس

محمدرضا شادمان فر

101

1378

بررسی فقهی و حقوقی اجرای احکام کیفری

همت اله طاهری نژاد لداری

542

1392

بررسی فقهی و حقوقی جرمزدایی مصرف مواد مخدر آرام در حقوق ایران، با مطالعه تطبیقی در حقوق جزای هلند و ایالات متحده

سید رضا احسان پور

514

1381

بررسی فقهی وحقوقی ماده 630 قانون مجازات اسلامی

علیرضا  صالحی

292

1380

بررسی قرارهای تأمین کیفری در حقوق ایران

نجف جابری سالخورده

93

1367

بررسی قرارهای تأمینی در حوزة قضایی ورامین در سه ماهه اول سال 1364

صفت الله آقایی فیشانی

419

1385

بررسی قوانین و مقررات ایران مربوط به قاچاق کالای گمرکی در پرتو نظام بین المللی حقوق بشر

اکبر علیزاده شورکی

222

1377

بررسی لایحه آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری

حمیدرضا مستشاری

83

1363

بررسی لایحه آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی کیفریدر مورد رسیدگی دادگاهها

هوشنگ رامی

319

1381

بررسی ماده 206 ق. م. ا. و بررسی تطبیق آن در حقوق آمریکا

علی یزدان شناس

460

1381

بررسی ماده 630 قانون مجازات اسلامی

علی  غلامی

365

1376

بررسی ماده 696 قانون مجازات اسلامی

سعید کمالی

535

1384

بررسی ماهوی وشکلی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 واصلاحیه 1376 بر اساس مبانی شرعی واصول کلی حقوق جزا

سید ابوالحسن   هاشمی امامزاده

437

1388

بررسی مبانی قانونی طرح ارتقای امنیت اجتماعی

حسن آقا همتی شریفی

442

1388

بررسی مبانی قانونی طرح ارتقای امنیت اجتماعی

حسن آقا همتی شریفی

513

1384

بررسی مبانی وچگونگی تعیین مجازات متناسب در حقوق کیفری

جعفر  یزدیان جعفری

475

1386

 بررسی مرور زمان در حقوق کیفری ایران و فرانسه

محمدعلی  باقرپور آذریان

59

1378

بررسی مشارکت سیاسی زنان در روند انقلاب اسلامی ایران

محمدحسین حافظیان

207

1376

بررسی مفاهیم بزه دیده شناختی در اسطوره های ایرانی

منوچهر خانی

434

1384

بررسی مفهوم محاکمه عادلانه در میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی 1966

صمد مکاری خواجه دیزج

254

1370

بررسی مقایسه ای قتل عمد در استانهای ایلام و لرستان

ابوالمحسن احسانی فرد

516

1379

بررسی موارد قانونی عکس العمل خصوصی در مقابلد جرم،خارج از سیستم قضائی

محمد صادق  خادمی جهرمی

187

1374

بررسی موضوع اکراه در قتل در حقوق انگلیس و قوانین موضوعه ایران

ابوذر جهاندیده

147

1372

بررسی موقعیت اصل فردی کردن مجازاتها در حقوق کیفری ایران

محمد توحیدی فرد

5

1368

بررسی موقعیت دادسرای در لایحه قانون آیین دادرسی مصوب 25/11/63 شورایعالی قضایی

نادر دیوسالار

509

1389

بررسی میثاق مدنی،سیاسی با اصول کلی حاکم بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

مهدی  فتحی زاده

53

1358

بررسی و تحقیق پیرامون بزهکاران اطفال و مطالعه قانون دادگاههای اطفال در ایران

محمدعلی هدایتی

194

1375

بررسی و تحلیل فقهی و قانونی پیرامون شرایط بزه قذف

محمدرضا مظفری

152

1373

بررسی و تحلیل مادة 102 قانون تعزیرات

غلامحسین آماده

282

1379

بررسی و نقد علمی –کاربردی مجازات اعدام در قبال جرایم مواد مخدر (حقوق کیفری ایران)

حسین اکبری قرینی

522

1390

بررسی وتحلیل عوامل وزمینه های اختلاف قضات در فهم و تفسیر قوانین کیفری

محمد  پارسا

482

1380

بررسی وتحلیل مبانی تعیین میزان دیه

یعقوب  شفیعی سورک

217

1376

بررسی وضعیت اجرای احکام کیفری در جمهوری اسلامی ایران

بهمن رضیعی

284

1379

بررسی وضعیت کودکان خیابانی در مشهد (2 نسخه)

حسن کاشفی اسماعیل زاده

495

1387

بررسی وظایف و اختیارات استانداران در نظام جمهوری اسلامی ایران

محسن  امامی قشلاق

529

1392

بررسی وظایف واختیارات ضابطین دادگستری در پرتو حقوق شهروندی

محمد مهدی  برغی

379

1384

برسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

یاسمن حسن پور

452

1379

بزه خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375

علی فرج پور

384

1384

بزه دیدگی سالمندان از دیدگاه جرم شناسی

فاطمه زندی

549

1391

بزه دیدگی و بزهکار شدن اطفال و نوجوانان در جرایم مواد مخدر با تاکید بر نقش خانواده

احسان روستا

95

1342

بزهکاری اطفال بررسی و شناخت علل بزهکاری اطفال در ایران (2)

ناصر صنیعی

396

1384

بزهکاری و بزه دیدگی نوجوانان پسر در زمینة مواد مخدر

امیرحسین زارعی

492

1388

بی طرفی در دادرسی کیفری در پرتو اسناد بین المللی و حقوق ایران

مرتضی  ناجی زواره

192

1375

پاکسازی پول و نقش آن بر جرایم فراملی (2 نسخه)

عباس بابایی خانه سر

52

1352

پرسشنامه قرار تأمین بازپرس

منصور دانش

20

1352

پرسشنامه مخصوص خانواده متهمین منطقه لرستان و ایلام

حشمت اله دارایی –منصور بخت آور

11

1355

پرسشنامه های مربوط به هتک ناموس از زندان قزل حصار

اصغر مهابادی

21

1352

پرسشنامه های مربوط به هتک ناموس از زندان قصر

محمود ایوبی

149

1372

پروبیشن و بررسی جرم شناسی آن در حقوق کامن لو

حمید هاشم بیگی

205

1376

پژوهشی در زمینه علل کج روی های اداری در ایران (2 نسخه دیگری 205)

منوچهر جفره

425

1385

پلیس اطفال و نوجوانان

رستم زندی

420

1383

پویایی و پایایی نئوکلایسیم باز اندیشیده

هما داووی –گرمارودی

489

1389

پیامد گرایی در نظریه کیفری (رویکرد تطبیقی حقوق اسلامی وعرفی)

مهدی  جهانشیری

547

1393

پیشگیری اجتماعی محله محور (مطالعه موردی دو محله از شهر تهران)

سیده ستاره ابراهیمی

213

1377

پیشگیری از بزه دیدگی در مقابل سرقت

محمد بارانی بیرانوند

565

1389

پیشگیری خانواده محور از بزهکاری اطفال و نوجوانان در ایران

سیروس پرویزی

456

1389

پیشگیری خانواده محور از بزهکاری اطفال ونوجوانان در ایران

سیروس  پرویزی

554

1389

پیشگیری مدرسه محور از بزهکاری اطفال و نوجوانان (با مطالعه موردی در مدارس شهر تهران)

سید حمید حسینی

390

1385

پیشگیری وضعی ازبزهکاری با نگاه به سیاست جنایی اسلام

سیدمحمود میرخلیلی

268

1379

پیگیری وضعی و نقش آن در پیشگیری از قتل

رضا پرویزی

352

1383

پیوند اعضاء

پروین بابایی بورکی آباد

566

1393

تاثیر اختلال سلوک در بزهکاری کودکان و نوجوانان (با بررسی مورد کانون اصلاح و تربیت تبریز)

کبری والی

551

1390

تاثیر افکار عمومی بر ابقا یا الغای کیفر اعدام در غرب

محسن مرادی حسن آباد

160

1373

تأثیر اکراه در مسئولیت کیفری

عباس وکیلی اجود

416

1385

تأثیر بیکاری بر اعتیاد

حسن خلیلی

505

1391

تاثیر بیکاری بر جرم و انحرافات اجتماعی

عاطفه  بطیاری

335

1382

تأثیر دیدگاههای فمینیسمی بر حوزه ی جرم شناسی

علی شجاعی

552

1390

تاثیر رسانه و نقش آن در پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان

کامران شریفی

403

1384

تأثیر رضایت بزه دیده در قانون مجازات اسلامی

سلامه ابوالحسنی

356

1383

تأثیر زمان در احکام جزایی

مرتضی غیاثی

371، 203

1380، 1375

تأثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسلام

حمید دهقان

203

1375

تآثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسلام

حمید دهقان

511

1388

تاثیر قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی بر ادله اثبات دعوی کیفری

محمدنامی  صابر

545

1394

تاثیر متقابل تورم کیفری و حقوق فردی

شیرزاد یعقوبی

422

1385

تأثیر نظریه عدالت ترمیمی در دادرسی اطفال

مریم سلطانی بهلولی

479

1388

تاثیر نظریه های اخلاقی در حقوق کیفری

محسن  برهانی

426

1386

تاریخ تحولات مفهوم عدالت کیفری در غرب

حبیب امامی آرندی

328

1379

تببین عوامل باز دارنده از دیدگاه اسلام

عین اله عابدی

126

1371

تجاوز تعدیات مأمورین دولتی نسبت به مردم

ابوالفضل حاجی اسماعیلی

261

1378

تجدید نظر آراء کیفری در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 (بررسی ماده 19)

محمد نبی پور

175

1373

تجزیه و تحلیل مادة 206 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در مورد قتل عمدی

ناصر علاء الدینی

26

1378

تحریک به ارتکاب جرم

لطیف زاهدی

7

1352

تحقیقات مختصری پیرامون اطفال بزهکار (کار تحقیقاتی)

محمدعلی هدایتی

12

1353

تحقیقاتی پیرامون مسائل روسپیگری

محمد هدایتی –محمود دارابی

307

....

تحقیقی پیرامون سازمان قضایی کیفری عمومی ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی

علیرضا نوروزی فرد

51

1357

تحقیقی در قوانین حمورابی از نقطه نظر جزایی (کار تحقیقی)

باقر کیخسروی مقدم

49

....

تحقیقی درباره سقط جنین به عنوان یک جرم و مسایل مربوط به آن

فرزانه کاتوزیان –آیدا آوانسیان

68

1358

تحلیل اعتیاد به مواد مخدر از دیدگاه جرم شناسی

علی اکبر ریاضی

281

1379

تحلیل سیمای جنایی شهرستان بوشهر و مقایسه آن با شهرستان بویراحمد در سال 1375

قوام فروزان

530

1393

تحلیل سیمای جنائی شهرستان ملکشاهی

دولتیار  ارجمند

553

1393

تحلیل سیمای جنایی شهرستان ملکشاهی (نسخه 2)

دولتیار ارجمند

186

1374

تحلیل قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب مرداد 72 در ارتباط با دادرسی های کیفری

رضا یزدانی

373

1374

تحلیل قانون تجدید نظر آراء دادگاهها، مصوب مرداد 72 (در ارتباط با دادرسی های کیفری)

رضا یزدانی

311

1381

تحلیل مجازات اعدام در جرائم مستوجب تعزیر و مجازتهای بازدارنده

فریدون جعفری

411

1384

تحلیل مقررات جزایی ایران در خصوص زن و مرد در قتل

فاطمه بولاقی

78

1356

تحول آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1536

حبیب قرشی

214

1377

تحول مجازاتها در حقوق کیفری ایران

فریدون حسینی نژاد براگوردی

180

1373

تحول مراجع کیفری در دادگستری ایران

محمود خاشی

133

1372

تحول مسئولیت کیفری در حقوق موضوعه ایران

احمد یونسی

431

1386

تخلفات ارزی در قوانین موضوعه

محمدرضا فرهمند

431

1386

تخلفات ارزی در قوانین موضوعه

محمدرضا فرهمند

61

1356

ترجمه حقوق جزای انگلیس و مقایسه ای با حقوق ایران

علی اصغر عصاری

98

1366

ترک فعل ازدیدگاه حقوق جزا

جهانبخش سالاریان

181

....

تشدید مجازات رانندگان متخلف در قانون تعزیرات

خلیل اکبر السادات

412

1385

تشکیلات و صلاحیت دادگاه کیفری استان و مقایسه آن با دیوان عالی جنایی سابق

کریم صالحی

298

1380

تصرفات غیرقانونی در اموال از دیدگاه کیفری

محمود سعادت

454

1378

تضمین حقوق متهم در حقوق ایران و اعلامیه های جهانی حقوق بشر

محسن  شریفی

248

1378

تعدی مأمورین دولتی نسبت به اموال دولتی

اکبر رهبر

318

1379

تعزیرات حکومتی آرد و گندم و سبوس

محمدعلی کدخدایی

1/6، 6

1359

تعزیرات و اصل قانونی بودن جرم و مجازات کار تحقیقی (2 نسخه)

نادر دیوسالار

22

1352

تعصب در تهران

فدائی

1/342 ،342

1383

تعقیب کیفری و انتظامی پزشک مقصر

مرتضی آموزگار

58

1351

تعلیق مجازات

محمد پرورش

66

1351

تعلیق مجازات

افلاطون سیروس

193

1376

تعلیق مجازات در قوانین انگلیس و فرانسه

مجید شاندیزی

96

1342

تعیین صلاحیت دادگاههای نظامی در رسیدگی به جرایم مربوط به منع کشت خشخاش

رضا حبیب زاده شریف

102

1363

تغییرات حاصله در سیستم قضائی کشور بعد از انقلاب اسلامی ایران

مهرانداخت اخوان فراهانی

278

1379

تفتیش در آیین دادرسی کیفری اردن و مقایسه آن با حقوق موضوعة ایران

سامر احمد القضاه

279

1379

تفتیش در آیین دادرسی کیفری اردن و مقایسه آن با حقوق موضوعة ایران

سامر محمد احمد القضاه

54

1353

تفسیر و انتقادی بر قانون تعلیق مجازات ایران

حسین آقایی نیا

208

1376

تقلید علائم صنعتی و بازرگانی در حقوق کیفری ایران

محمد حسن زاده

498

1390

تکالیف واختیارات ضابطین دادگستری در جرایم مشهود در پرتو نظام دادرسی کیفری ایران

حشمت  اسدیان پور

69

1372

تلمود

امیرحسین صدری پوری

510

1377

تمرد در حقوق کیفری ایران

محمد   میرزایی فدافنی

315

1381

تمرد نسبت به مأمورین دولتی در حقوق کیفری ایران

محمدحسین غلامی

276

1379

توجه به شخصیت مجرم در حقوق اسلامی

حجت الله فتحی

304، 303

1380

تورم قوانین کیفری در ایران و لزوم جرم زدائی

محمدرضا گودرزی

35

1354

توقیف احتیاطی

انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی

158

1372

توقیف احتیاطی در حقوق ایران

الیاس محمودی

19

1354

توقیف احتیاطی در حقوق ایران و از نظر حقوق تطبیقی

حسین نیکزاد

327

....

توقیف احتیاطی و قرارهای جایگزین در حقوق کیفری ایران

یداله موحد

155

1372

توقیف امتیاز ملی در حقوق ایران

الیاس محمودی

116

1370

توهین به مأمور دولت در حین انجام وظیفه

سیداحمد تقوی

113

1361

جادو و جادوگری در رابطه با حقوق جزا

شهرزاد شمسا

517

1381

جامعه شناسی جنائی عشایر عرب خوزستان

حسام  قویدل

201

1375

جانشین های مجازات زندان

علی کرم جانی پور

241

1377

جایگاه بزه دیده در سیاست جنائی ایران

عبدالعلی توجهی

487

1391

جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

سید مصطفی  میر محمدی میبدی

293

1380

جایگاه رسانه های گروهی در سیاست جنائی

جعفر فرهمندفر

519

1380

جایگاه رسانه های گروهی در سیاست جنائی

جعفر  فرهمند فر

197

1376

جایگاه زنان بزه دیده در قلمرو سیاست جنایی ایران

نسرین مرتضوی

478

1382

جایگاه قانونی سازمان تعزیرات حکومتی در دادرسی و پیشگیری از جرایم اقتصادی

علی  احمدی

258

1378

جایگاه و اختیارات قاضی تحقیق از فقه دیدگاه امامیه و قوانین موضوعه

علی اصغر فرزی

220

1376

جایگاه یافته های جرم شناسی در نظام کیفری ایران

وحید صالحی

114، 1/114

1370

جرایم اطفال حوزه قضایی قم (2 نسخه)

حسن مهین پی

508

1380

جرایم خاص نظامی

ناصر  سعد

141

1372

جرایم خاص نظامی و انتظامی

سیدمحمود صالحی

140

1372

جرایم خاص نظامی و انتظامی نیروهای مسلح استان همدان

محمد معتمدی

353

1379

جرائم علیه میراث فرهنگی، تاریخی

رضا شکری

483

1379

جرایم علیه میراث(آثار)فرهنگی،تاریخی

رضا  شکری

389

1384

جرایم فن آوری اطلاعات

عبدالصمد خرم آبادی

493

1384

جرایم فناوری اطلاعات

عبدالصمد  خرم آبادی

219

1376

جرایم قابل گذشت در قانون تعزیرات مصوب 2/3/1375

حمدالله حسن زاده

139

1372

جرایم قابل گذشت و تحول آن درحقوق موضوعه ایران (قبل و بعد از انقلاب اسلامی)

علی منتظری ساینجی

334

1382

جرایم کامپیوتری و اینترنتی جلوه ای نوین از بزهکاری

برومند باستانی

246

1378

جرایم مالی کارمندان دولت

فرانک حجتی

144، 1/144

1384

جرایم مالی کارمندان دولت (2 نسخه)

فروزان زاهدی

339

1382

جرایم میراث فرهنگی و تاریخی در حقوق ایران و اسناد بین المللی

مهسا مرکزی

277

1380

جرایم و مجازات ها و آیین دادرسی آن در شریعت یهود

محمد نوذری فردوسیه

110

1370

جرایم و مجازتهای تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه

محمد سهرابی

221

1376

جرم تخریب در حقوق کیفری ایران

علی احمدی فر

376

1383

جرم زدایی از جرایم بدون بزه دیده

محمد غفاری

477

1379

جرم سیاسی

علی  محمدی

316

1380

جرم سیاسی در حقوق ایران

فاطمه مؤذن

10/1، 10

....

جرم شناسی (جزوه)

مظلومان

1/233

1377

جرم کامپیوتری جلوه ای نوین از بزهکاری

آدینه عبقری

212

1377

جزای نقدی و بررسی آن در قوانین موضوعه (قبل و بعد از انقلاب)

سعید امیری

118

1371

جعل و تزویر در حقوق کیفری ایران

حسین خاکسار دشتبیاض

240

1377

جعل و تزویر درحقوق ایران و انگلیس

عزا الله نیکویی

414

1385

جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت با تأکید بر اقدامات و عملیات آمریکا در افغانستان و عراق

نورعلی منصور کلورج

1/29، 29

1359

جنحه و جنایت نسبت به اطفال به استثنای بچه کشی

سیدنظام میرمحمدی

391

1383

جهانی شدن حقوق کیفری

مرتضی جوانمرد صاحب

401

1385

جهانی شدن و تأثیر آن بر جرم انگاری و جرم زدایی در حقوق جزایی ایران

مراد بهبودی

9

1356

چک کیفری در ایران و مقایسه آن با چک کیفری در فرانسه (مطالعه تطبیقی قانون چک در ایران و فرانسه از جنبه کیفری)

باقر امامی

94

1363

حاکمیت خطرناک

شهلا معظمی

75

1353

حاکمیت قضیه کیفری محکوم بها نسبت به امر مدنی از نظر رویه قضایی بررسی این اصل در رویه قضایی ایران

محمد بدیهی

490

1380

حبس وتوقیف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران

سید افشین  موسوی تومتری

85

1369

حرق وتخریب اموال

عباس شیرین بیان

1/104، 104

1372

حق دفاع متهم

اسد پیرایه جو

269

1378

حق دفاع متهم (بررسی تطبیقی با اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری رم)

محمود جان شکر

506

1378

حق دفاع متهم (بررسی تطبیقی با اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری رم)

محمود  جان شکر

462

1390

حقوق بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری ایران

مهدیه  گرمابی

349

1382

حقوق دفاعی متهم در قوانین داخلی و اسناد بین المللی (در مرحله تحقیقاتی مقدماتی)

امیرمسعود مظاهری

428

1386

حقوق زندانیان در ایران و عملکرد زندان مرکزی اصفهان

علی یوسف زاده

433

1386

حقوق زندانیان در پرتو اسناد بین المللی و حقوق موضوعه ایران

سعید کریمی

444

1392

حقوق زندانیان در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی ومنطقه ای

سمیه رنجبریان ایری علیا

428

1386

حقوق زندانیان و عملکرد زندان مرکزی اصفهان

علی یوسف زاده

33

1353

حقوق کیفری اختصاصی در جرایم نسبت به اموال مالکیت و عفت و عصمت و حقوق و تکالیف خانوادگی

از انتشارات دانشکده حقوق

397

1381

حقوق متهم در مرحله بازپرسی در ایران و فرانسه

ستار ذوالفقاری

453

1381

حقوق متهم در مرحله بازپرسی در ایران وفرانسه

ستار ذوالفقاری

383

1384

حمایت از اطفال بزه دیده در سیاست جنایی تقنینی جدید ایران و اسناد سازمان ملل

خدیجه محمدی آرانی

215

1376

حمايت از بزه دیده در نظام کیفری انگلستان و ویلز

پوپک دبستانی کرمانی

435

1386

حمایت از جرم خصوصی در جریان تحقیقات مقدماتی

مائده میرشمس شهشهانی

435

1386

حمایت از حریم خصوصی در جریان تحقیقات مقدماتی

مائده میر شمس شهشهانی

231

1377

حمایت از حقوق بشر در آیین دادرسی کیفری –تیر ماه 1377

سیدحمیدرضا احمدی زاده

264

1378

حمایت از زنان در برابر جرایم خشونت آمیز در سیاست جنائی انگلستان

مهدی معتمدی مهر

331

1385

حمایت از شهود در قوانین کیفری ایران و اسناد بین المللی

آیت الله پرویزی فرد

559

1389

حمایت از کودکان بزه دیده ناشی از خشونت خانوادگی: قوانین ایران و اسناد بین المللی

گلناز فیروزی

401

1385

حمایت کیفری از زنان در برابر خشونت

شادی عظیم زاده

380

1384

حمایت کیفری از زنان در برابر خشونت (در مقابل مقایسه حقوق ایران و آمریکا)

شادی عظیم زاده

211

1377

حمایت کیفری از صغار در برابر جرایم جنسی در نظام حقوقی انگلستان و ویلز

فاطمه قناد

290

1368

حمایت کیفری از محیط زیست (مطالعه تطبیقی درحقوق ایران و بین الملل)

ناصر قاسمی

260

1378

حمایت کیفری حقوق مصرف کننده با مطالعه تطبیقی آن در حقوق فرانسه

محمدتقی رمضانی

23

1353

خشونتهای والدین و اثرات آن بر ناهنجاری های اطفال

غلامرضا میرکاظمی مود

445

1391

خود کنترلی و پیشگیری از جرم

معصومه جمشیدی آوانکی

308

1381

دادرسی جرایم مواد مخدر در حقوق کیفری ایران (قبل و بعد از انقلاب)

جعفر گودرزی

341

1379

دادرسی منصفانه از نظر نظام های دادرسی کیفری و حقوق موضوعه ایران

قدرت اله ابراهیمی

135

1372

دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت

اکبر نقدی سپهوند

263

1378

دادگاه بین المللی کیفری جنایت کاران جنگی یوگسلاوی سابق

محمود بولاغ

37

1358

دادگاههای کیفری انگلستان

علی اکبر ریاضی

447

1393

دزدی دریایی و راهکارهای مقابله با آن در حقوق بین الملل و ایران

سید سجاد کاظمی

40

1354

دفاع اجتماعی در کشورهای در حال توسعه

انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی

210

1377

دفاع مشروع در قوانین موضوعة ایران

عزت الله حمزه نژاد قادری

465

1391

دفاع مشروع در مقابل حمله ظاهری

آزاده  صادقی

546

1393

رابطة بیش فعالی و مجرمیت

هاجر قلی پور

562

1395

رابطه بین جرایم کیفری با مبتلایان تحت کنترل اختلالات شدید روانی (سایکوتیک –دو قطبی و شخصیت)

قباد دیناری

242

1377

رابطه علیت و سببت و نقش آن در ایجاد مسئولیت کیفری تطبیق حقوق ایران و انگلیس

احمدرضا محمودی پیهائی

65

1357

رابطه مسکن با جرم

گیتی کریمی

27

1352

رژیم تعلیق مراقبتی مجازات (ترجمه)، (سمینار)

محمدجواد میرفخرایی

363

1353

رسیدگی به جرائم ارتکابی در سرزمینهای اشغال شده

قدرت الله واحدی

237

1378

رفتار شناسی بزه، بررسی روان، جامعه شناختی رفتار مجرمانه

محمدعلی مسعودی

309

1381

روابط جنسی زندانیان مرد در ایران و ایالات متحده امریکا

جواد یاوری

17

1352

روسپیگری در اهواز –خرمشهر - آبادان

 

381

1385

رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر درباره حق آزادی مطبوعات

آناهیتا کریم زاده میبدی

543

1395

الزامات حقوق سالم سازی دستگاه‌های اداری در پرتو سیاست‌های کلی نظام اداری

شقایق شکری پور

182

1374

زنا و اعمال منافی عفت (در حقوق موضوعه و مذاهب اربعه)

حسین رزمجو

125

1371

سابقه تاریخی و موقعیت قسم در اثبات جرم

محمود آخوندی –محمدعلی اردبیلی

262

1378

سازمان دادرسی در صدر اسلام

مهدی مهدی زاده

368

1376

سازمان ملل و جرایم فراملی

نوید محمودی صهبا

162

1373

سرقت مستوجب تعزیر

غلامرضا محمدنسل

86

1363

سرقت و عوامل ارتکاب آن در حقوق جزای ایران

ناصر ابراهیمی ادیب

520

1380

سقط جنین در حقوق ایران،فرانسه وانگلستان

رحمان  برخورداری

36، 1/36

1352

سقط حمل در قانون جزای ایران و فرانسه

محمد پرورش

255

1378

سیاست جنایی ایران در زمینه مواد مخدر (قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران)

آذربانو طیاری

179

1374

سیاست جنایی ایران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سید احمد میریان آکندی

245

1377

سیاست جنایی ایران در قلمرو گرانفروشی

علی پروینی

345، 1/345

1383

سیاست جنایی ایران درمورد توزیع کنندگان مواد مخدر

پروانه بخشی

470

1381

سیاست جنایی تقنینی ایران از دیدگاه جرم شناسی حقوقی

علی  دهقانی فیل آبادی

500

1391

سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال رسانه

رضا  صفویه

512

1388

سیاست جنائی تقنینی ایران در مبارزه با قاچاق کالا

روح اله  امیر احمدیان

402

1386

سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال روسپیگری

محمدرضا بدیعی

326

1381

سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران را به مواد مخدر

مجتبی باری

326

1381

سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران راجع به مواد مخدر

مجتبی باری

289

1379

سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و انگلستان در قلمرو جرایم مطبوعاتی (مطالعه تطبیقی)

عباس شیخ الاسلامی

388

1384

سیاست جنایی در قبال جرایم خرد و تأثیر آن بر احساس امنیت شهروندان با تکیه بر نظریه پنجره های شکسته

نادر نوروزی

395

1383

سیاست جنایی قضایی در جمهوری اسلامی ایران

حبیب محمدعلی زاده اشکلک

378

1384

سیاست جنایی مشارکتی در جمهوری اسلامی ایران

ولی رستمی

25

1354

سياست كيفري ايران

صدری کیوان

417

؟

سیر تحول تاریخی و قضایی تشکیلات دادرسی و کیفر نیروهای مسلح در ایران

رضا علیزاده

109

1369

سیر تحول تاریخی و قضائی تشکیلات دادرسی و کیفر نیروهای مسلح در ایران

رضا غنی زاده

103

1366

سیستم اقناع وجدان قاضی و تحول آن در نظام قضائی ایران

محمدعلی طاهری

156

1371

سیمای جنایی زاهدان

سیدکجید کریمیان اقبال

362

1364

شروع به جرم

ایرج خالصی

267

1377

شروع به جرم در حقوق "ایران و انگلیس" (2 فصل مجزا)

مجتبی سعادتمند

39

1354

شهادت در امور جزایی

باقر کیخسرو مقدم

387

....

شهادت در حقوق جزای ایران

حسن یوسف زاده

170

1373

شهادت و اهمیت آن در حقوق کیفری ایران

فاضل پور میدانی

449

1392

صلاحیت دادگاه های ایران نسبت به جرایم ارتکابی در فضای سایبر

نجمه  غفاری الهی کاشانی

306

....

صلاحیت دادگاههای نظامی

فریبرز امجدی

121

1370

صلاحیت در امور کیفری

مرتضی آملی

469

1392

صلاحیت قوه مقننه در رسیدگی و تصویب لایحه بودجه در حقوق ایران وآمریکا

حجت  قیاسی

63

....

صلاحیت محاکم ایران در رسیدگی به امور کیفری پژوهشگری

ژاله اکبری معلی

367

1372

صلاحیت مراجع قضایی در امور کیفری در حقوق ایران

امیرخان سپهوند

47، 1/47

1358

صلاحیت مراجع کیفری در حقوق ایران (قبل از انقلاب)

محمد پرورش

288

1379

صلاحیت مراجع کیفری در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی

قباد کاظمی

62

....

صلاحیت مراجع کیفری و صلاحیت جزایی محاکم ایران در مورد بزه های ارتکابی خارج از خاک کشور موضوع ماده 3 قانون مجازات عمومی

مجتبی میرمهدی

87

1370

صلاحیت و اختیارات بازپرس

عبدالرحیم دادگرنیا

484

1391

ضرورت حفظ حکومت اسلامی با تاکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

سید یحیی  موسوی

450

1387

ضمان کیفری ومناط تحقق وانتفاء آن

ایمان  محمدی

332

1382

ضمانت اجراهای کیفری ناشی از نقض مالکیت ادبی و هنری (در ایران و بررسی تطبیقی آن با امریکا و قراردادهای بین المللی)

ساناز الستی

564

1395

طراحی محیطی عاری از جرم (مطالعه میدانی دو منطقه نیاوران و باقرشهر تهران)

سمیرا عزیزی

169

1373

طرق تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی (فرانسه)

رضا تمدن

374

1383

طرق فوق العاده اعتراض به احکام کیفری

جهان بخش سلیمانی

224

1352

طریقت یا موضوعیت ادله اثبات دعوی در حقوق کیفری ایران و مصر

فیروز محمودی جانکی

386

1384

عادلانه بودن کیفر

هادی رستمی

250

1361

عفو عمومی در حقوق جزایی ایران و اسلام

رجب علی فراز

533

1390

علل اعمال خشونت علیه ماموران پلیس و راهکارهای پیشگیری از آن

جواد  عارفی نیا

132

1370

علل روانی و اجتماعی گرایش اطفال به سرقت

مهدی کریمی

329

1382

عوامل اجتماعی مؤثر بر بزهکاری زنان (تحقیقی پیرامون زنان محبوس در بند نسوان زندان اوین)

مهشید باقری

385

1384

عوامل اطاله دادرسی در مراجع عمومی کیفری

جهاندار اکبری

337

....

عوامل بزه (شرکت در سمینار جامعه شناسی)

عیسی آریانو

265

1378

عوامل تکرار جرم محکومین به مجازات سالب آزادی در جنوب استان خراسان

محمدحسین محمدپور

252

1378

عوامل خانوادگی ارتکاب جرم

سیدعلیرضا موسوی

209

1376

فرآیند تاریخی تدوین و تصویب قانون مجازات عمومی 1304 و تحولات بعدی آن...

محمد مهدی زاده

228

1376

فلسفة قصاص از دیدگاه اسلام

قدرت الله خسرو شاهی

355

1379

فلسفه مجازات در اندیشه های کیفری غرب و نظام حقوقی اسلام

حسین جعفری

540

1381

فلسفه مجازات در حقوق کیفری اسلام وایران

سیدعیسی  حسینی

408

 

قاچاق انسان با رویکرد به حقوق بین الملل جزایی

نرگس رمضانی عباس قلعه

199

1374

قاچاق بین المللی مواد مخدر

کرامت راستگفتار

235

1369

قاعده "الحدود نذاراً بالشبهات"

محسن رهامی

143

1372

قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری در حقوق تطبیقی (ایران و فرانسه)

اصغر سوری

30

1351

قانون تعلیق اجرای مجازات و استقبال قضات از این قانون (سمینار)

عیسی آریانو

50

1352

قانون شهادت (در کامن لا)

علی بروجردیان –عزیز افراخته

115

1370

قتل در بین عشایر عرب خوزستان

منصور عطاشنه

270

1378

قتل در مقام دفاع از ناموس (تحلیل فقهی، حقوق ماده 630 قانون مجازات اسلامی)

سیدعبدالجبار هاشمی

2

1356

قتل و دسیسه در امور نظام وظیفه

حسن فولادی

504

1382

قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران واسناد بین المللی

ایرج  احمدی

32

1353

قرارهای بازپرسی

حسین تبریزی

325

1381

قرارهای منتهی به بازداشت متهم در قوانین موضوعه ایران

کریم حبیب پروین

466

1381

قرارهای منتهی به بازداشت متهم در قوانین موضوعه ایران

کریم  حبیب پروین

4

1348

قلمرو شورای داوری در امور کیفری (کار تحقیقی)

فریدون مؤمنی

136

1372

قلمرو قانون مجازات اسلامی در مکان

محمد نجفی حصار امیر عرب

127

....

قومیت کیفری (به زبان فرانسه)

ایرج گلدوزیان

343

1382

کار در زندان و نقش آن در اصلاح و بازپروری زندانیان

آزاد خجسته

157

1371

کارشناسی در امور کیفری

رحمت الله نوروزی فیروز

28

1352

الکل و مسئولیت جزایی

رضا رضایی مجد آبادی کهنه

41

1356

کلاهبرداری به معنای خاص موضوع ماده 238 قانون مجازات عمومی (2 نسخه، دیگری 42)

محمد صالحی راد

137

1372

کیفیات مخففه قضائی

حمیدرضا جمالی

297

1380

کیفیات مخففه قضایی و سیاست جنایی حاکم بر آن

نصیب الله فتازاده

206

1375

کیفیت اجرای انواع حد اعدام

محمدابراهیم شمس ناتری

159

1373

گرایش کیفری سیاست جنایی اسلام

محمدهادی صادقی

64

1353

لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری

انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی

485

1392

ماهیت حقوقی امر آمر قانونی در حقوق جزای ایران وفرانسه

عادل  علیزاده

400

1380

ماهیت و گستره بزهکاری در کیش

جعفر محمدپور فرد

418

1386

مبارزه با تروریسم با رعایت موازین عدالت کیفری

محمود حاجی زاده

247

1378

مبانی حکم عمد اشتباه در شخص و شخصیت در قتل و مادة 296 قانون مجازات اسلامی

علی سلیمی

463

1390

مبانی معرفت شناسی نظریه های جرم شناسی پوزیتو

عبدالکریم  حقیقی

440

1390

مبانی و اصول جرم انگاری و رفتارهای منافی عفت و اخلاق

فرزانه ترک چناری

299

1380

مبانی و ساختار تعزیرات حکومتی

سیدعلی شاه چراغی

344

1382

مبانی، اصول و شیوه های جرم انگاری

فیروز محمودی جانکی

239

....

متن مواد قانون نامه حمورابی (ترجمه)

کیخسرو مقدم

256

1378

مجازات اعدام در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

کرم جانی پور

84

1370

مجازات تعزیری در نظام نظام جمهوری اسلامی ایران

محمود مالمیر

236

1377

مجازات های تعزیری و مقتضیات زمان

عبدالرضا نعمت اللهی

1/381

....

مجازتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی

حسین شریعت

370

1335

مجرمیت در حقوق ایران و فرانسه

نعمت اله فرمین

151

1372

مجموعه مقالات

نصرالله اسدی غلامی

107

1368

محاربه و افساد فی الارض

رجب گلدوست جویباری

257

1378

محرومیت از حقوق اجتماعی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

وهاب دانش پژوه

202

1376

محکومیت کیفری و آثار و تبعات آن در حقوق کیفری ایران

علی علیلو

76

1351

مراجع جزائی نظامی و جرائمی که در صلاحیت آنها قرار دارد

ناصر رسائی نیا

71

....

مرور زمان تعقیب و شکایت در حقوق ایران

مجتبی کزازی

60

1354

مرور زمان در حقوق جزا و مطالعه تطبیقی آن

عباس مستوری کاشانی

55

1353

مرور زمان در حقوق جزای ایران

مجتبی کزازی

526

1381

مرور زمان در حقوق کیفری ایران

حسینعلی  نصرا... پور

532

1382

مرور زمان در حقوق کیفری ایران واسلام

محسن  برهانی

108

1370

مرور زمان کیفری

محمدعلی شامانی

142

1372

مسأله تداخل اجرای کیفرها در حقوق کیفری اسلام و موضوعه

حمدالله سلیمانی ساردو

72

1357

مسائل تطبیقی آیین دادرسی کیفری

نوذر یزدانی

38

1357

مستی و تأثیر آن در مسئولیت کیفری در ایران

ناصر مهران

480

1378

مستی وتاثیر آن در مسئولیت کیفری در حقوق ایران

حسین  محمد پور بهزاد

81

1354

مسئولیت جزایی صغار در حقوق فرانسه و انگلیس و مقایسه آن با قانون مجازات عمومی ایران مصوب 1352

فریدون شامی

229

1377

مسئولیت جزایی ناشی از تسبیب

محمد خنسر

1

1356

مسئولیت در مکتب دفاع اجتماعی نوین (2 نسخه)

ترجمه هوشنگ دادگستر

488

1380

مسئولیت رئیس جمهور در مقابل ملت ومجلس در قانون اساسی  ج.ا.ا

محمد علی  متانی

176

1374

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

علی زارع مهرجردی

273

1371

مسئولیت کیفری کارمنان دولت

محمود صفری

154

1372

مسئولیت کیفری کارمندان دولت

محمود صفری

521

1379

مشارکت ونظارت مردمی در نظام جمهوری اسلامی ایران

عمادالدین  شعاعی

536

1384

مشرو عیت روشهای تحصیل دلیل در امور کیفری در ایران

اسحاق  زارعی ناراب

451

1377

مصونیت کیفری درحقوق کیفری ایران واسلام

حسین  ایارگر

424

....

مطالعه بررسی شخصیت بزهکار و تأثیر آن بر سرکوب کیفری

هوشنگ شامبیاتی

317

1381

مطالعه تطبیقی تعقیب و مجازات مجدد

محمد ملایی برنتی

134

1372

مطالعه تطبیقی تعلیق اجرای مجازات در حقوق کیفری ایران و انگلستان

حبیب الله فتح زاده

129

1372

مطالعه تطبیقی جرائم خاص نظامی سربازان وظیفه در دوران جنگ (1365) و پس از پایان جنگ (1370)

عباس سلیمی

429

1386

مطالعه تطبیقی جرائم ناقص در حقوق ایران و انگلیس

شراره شکری

429

1386

مطالعه تطبیقی جرائم ناقص در حقوق ایران و انگلیس (شروع به جرم –عقیم - محال)

شراره شکری

296

1380

مطالعه تطبیقی جرم انگاری

محسن شکرچی زاده

537

1390

مطالعه تطبیقی سیاست جنائی اسرار شغلی در نظام های حقوقی ایران وعربستان

معصومه  ولی پوری

404

1382

مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران –انگلستان و ولز در قبال قاچاق مواد مخدر

منصور رحمدل

399

1383

مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و سازمان ملل متحد در قبال قاچاق زنان

جمیله زینلی

321

1381

مطالعه تطبیقی مجازاتها در ادیان یهود –زرتشت و اسلام

صابر افراسیابی

455

1380

مطالعه تطبیقی مستی و آثار کیفری آن

محمد رضا  با خدا

364

1384

مطالعه تطبیقی موارد سلب آزادی جسمانی غیر از (محکومیت) حبس در ایران

یوسف میبی آلاشتی

286

1379

مطالعه تئوری دلیل در دادرسی کیفری

پژمان پورزند مقدم

503

1392

مطالعه جرم شناختی ارتشا

الهام  جعفرپور صادق

560

1394

مطالعه جرم شناختی تاثیر اتباع بیگانه در وقوع جرم (مطالعه موردی شهرستان زاهدان در سال های 1389 تا 1394)

فضل الله خوش انس

556

1394

مطالعه جرم شناختی تحریک پذیری به ارتکاب جرم (مطالعه میدانی: زندان رجایی شهر)

فریدون شفیعی

274

1380

مطالعه و بررسی جامعه شناختی جرایم گروه های قومی در ایران مطالعه موردی در استان گلستان

رضاعلی محسنی

200

1375

معاونت در جرم قتل

غلام حسین رضایی

338

1379

معاینات محلی در حقوق ایران و فرانسه

یوسف علی باقرپور

227

1376

مفهوم تشدید مجازات در حقوق کیفری ایران

سیدامیرحسین حصاری

527

1384

مقام ومنصب کلانتر از آغاز عصر صفوی تا قاجار

اصغر  رجبی

294

1380

مقایسه تحلیلی جرائم توهین و نشر اکاذیب

میرعلی جامعی

31

....

مقایسه تطبیقی قانون مجازات عمومی مصوب 1352 و قانون مجازات عمومی مصوب 1304

فریدون شامی

287

1379

مقایسه تعدد جرم در حقوق کیفری لبنان –ایران و فرانسه

محمد کورانی

34

1353

مقایسه موارد قانون تسریح و اصلاح قسمتی از قوانین دادرسی کیفری و کیفر عمومی مصوب 13 بهمن ماه 1352 شمسی با مواد سابق قانون آیین دادرسی کیفری

هوشنگ رامی

446

1393

مقایسه نظام های نیمه آزاد مشروط در قوانین مجازات اسلامی سال 1370 تا 1392 با نگاه به قانون جزای فرانسه

نسا همتی

178

1373

مقررات حاکم بر جلب و دستگیری اشخاص در حقوق کیفری ایران و انگلیس (2 نسخه)

مرتضی ناجی زواره ای

225

1376

مقررات کیفری محدود کننده اصل آزادی مطبوعات

سیدمهدی علوی

150

1371

مهاجرت و ارتباط آن با جرم (تحقیق در حوزه قضایی شهرستان کرج)

حمید هاشم بیگی

164

1373

موارد تجدید نظر در قوانین موضوعه ایران

محمد نیازی

244

1377

موارد جایگزینی مجازات سالب آزادی و روشهای آن در حقوق کیفری در ایران

نریمان تیرگر فاخری

190

1374

موانع اجرای دعوی عمومی در حقوق موضوعه ایران

منصور رحمدل

119

1370

موانع قصاص نفس در شریعت اسلام

علی آقاوردی

124

1370

موجبات ضمان کیفری در حقوق اسلامی

جلیل امیدی نبی کندی

8

1356

موجبات طلاق در حقوق ایران و انگلستان

فرزانه کاتوزیان

148

1372

موقعیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات در سیستم حقوقی ایران

اصغر عباسی

177

1373

موقعیت حقوقی جزائی مفاهیم تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق

ابوالفضل انتظاری

441

1390

میانجیگری کیفری و نقش آن در کیفر زدایی

محمدرضا طهماسبی فر

232

1377

نارسائی ها و اشکالات کتاب حدود از قانون کجازات اسلامی از نظر صوری و ماهوی

سید محمود مجیدی

491

1383

نحوه اجرای مجازات های قضائی در حقوق ایران

اصغر  احمدی موحد

375

1383

نحوه اجرای مجازتهای قضایی در حقوق ایران

اصغر احمدی موحد

138

1372

نسل زدایی کردها در عراق

مرتضی جوانمردی صاحب

523

1380

نظارت عمومی ورابطه آن با آٖزادی های عمومی

علیرضا  کامرانی

413

1385

نقد نظریه ی نسبیت فرهنگی در حوزه حقوق بشر

علی شجاعی (شایان)

131

1372

نقد و بررسی «قانون مجازت جرائم نیروهای مسلح مصوب 1371»

عبدالحسین نورگستر

130

1372

نقد و بررسی لایحه تشکیل دادگاههای عام «عمومی»

هوشنگ نوبختیان

195

1375

نقد و بررسی نظریه تأثیر حقوق روم بر حقوق اسلام

محمدمهدی پورطاهری

184

1375

نقش اولیای دم در تعقیب و مجازات قاتلین

محمد محمدزاده لاجوردی

259

1378

نقش تشکیلات دادسرا در تحقیق عدالت کیفری

علی اصغر پرواز

481

1378

نقش جنسیت در قصاص نفس و عضو از دیدگاه فقه اسلامی

محمد  بهروزیه

348

1383

نقش دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قوانین جزائی

حبیب اله صابری

525

1392

نقش ریاست جمهوری در پیشگیری از وقوع جرم

فرزاد  توتچی فتیدهی

555

1395

نقش سازمان بازرسی کل کشور در پیشگیری از وقوع جرم

بی بی فاطمه فلاح الحسینی

67

1355

نقش قرارداد در حقوق ایران –مصر - افغانستان

محمدطاهر یوسفی

46

1359

نقش مددکاران اجتماعی در مبارزه علیه بزهکاری

حسین کاهکوئی

70

....

نقش هئیت منصفه در محاکمات جزایی

حسین کاکویی

486

1383

نقش وکارکرد انگیزه در حقوق جزا

محمد  اسماعیلی

120

1370

نقش وکیل مدافع در محاکم کیفری از نظر حقوق تطبیقی ایران –انگلیس و آمریکا

جعفر سلاحی

238

1377

نگرشی تاریخی به مجازات قصاص

محمدرضا ملک محمدی

347

1382

نوآریهای قانون آیین دادرسی کیفری با نظریه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مرحله محاکمه و صدور قطعی

داوود سعادت نیا

313

1381

هتک حرمت مسکن در نظام کیفری ایران و فقه

اسماعیل سلطان وش

473

1381

هتک حرمت مسکن در نظام کیفری ایران و فقه

اسماعیل  سلطانی وش

57

1362

هتک ناموس به عنف در ده سال گذشته در استان مازندران

عزیز یانوق

439

1389

همکاری های قضایی و پلیس در اتحادیه اروپا در رابطه با جرم سازمان یافته

لیلا اکبری

105

....

هئیت منصفه

اسکندر احمدی عدلی

398

1381

وجوه اشتراک و افتراق توهین –اترا و نشر اکاذیب

حمیدرضا بهرامی

285

1380

وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری

هادی ناصرپور

82

1354

وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری

علی خواجوئی

399

1383

وظایف و اختیارات قاضی اجرای احکام کیفری در حقوق فرانسه و مقایسه آن با حقوق ایران

سیدعلی اصغر رفاهی

15، 1/15

....

ولگردی (پرسشنامه)

اردوی کرج

 

چاپ ایمیل