پژوهش

طرحهای در حال اجرا

طرحهای خاتمه یافته

 • مهاجرت و رابطه آن با جرم در حوزه قضایی كرج
 • سرقت اطفال و نوجوانان و انگیزه های آن در تهران بزرگ
 • جایگزین زندان یا مجازات های بینا بین
 • سیاست جنایی در اسلام
 • همسر كشی و انگیزه های آن در 15 استان كشور
 • جمع آوری منابع و ماخذ جرم شناسی موجود در كشور به زبان فارسی
 • بررسی انگیزه فرار دختران در تهران بزرگ
 • مفاهیم مساوات، عدالت و انصاف از دیدگاه حقوق بشر
 • روسپیگری و عوامل آن در تهران بزرگ
 • جرم سازمان یافته و راهكارهای جهانی مقابله با آن
 •  معكوس شدن باز اثبات در امور كیفری در حقوق موضوعه ایران
 •  جایگزین های حبس زنان
 •  بررسی تاثیر اعدام و حبس های طولانی مدت بر اعضاء خانواده معدومین با همكاری مركز پژوهشهای زندان
 • تكرار جرم و بررسی جرم شناختی آن
 •  نقش یافته های جرم شناسی در تحول كیفری
 •  شیوه های حمایت از محكومان زن در فرایند كیفری اجرای مجازات حبس در ایران

از جمله طرح های پایان یافته اند كه با تصویب و هزینه دانشگاه تهران به انجام رسیده اند.

چاپ ایمیل