پیش همایش چهارم: اخلاق، شرع و حاکمیت قانون

 

سه شنبه 20 آذر 1397
ساعت 13:30
محل برگزاری: قم، داشگاه مفید، تالار گفتگو

چاپ ایمیل