پیش همایش دوم "دوگانه شرع و قانون در حقوق کیفری ایران"

دبیرخانه همایش بین المللی تحولات حقوق کیفری کشورهای اسلامی در پرتو تعامل شرع و حقوق در ادامه برگزاری پیش همایش ها، دومین پیش همایش را در تاریخ 1397/8/6 با عنوان «دوگانه شرع و قانون در حقوق کیفری ایران» در دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار کرد.
در این نشست که با استقبال بسیار خوب پژوهشگران و دانشجویان مواجه شده بود، اساتید محترم آقای دکتر داود فیرحی، آقای دکتر رحیم نوبهار و آقای دکتر محسن برهانی به ترتیب درباره «تبارشناسی رابطه قانون و شرع در ایران معاصر»، «ضرورت باز اندیشی آموزه های فقه جزایی در پرتو دولت-ملت مدرن» و «حقوق کیفری ایران و مسأله قرائت های فقهی» سخنرانی کردند. این نشست پس از پرسش و پاسخ شرکت کنندگان پایان یافت.
ضمن دعوت از همه علاقه مندان برای شرکت یا ارسال چکیده به همایش،  برای مشاهده اخبار همایش و نیز برنامه پیش همایش آتی به وبگاه https://ccm.ut.ac.ir، کانال همایش sharia_law@ و وبگاه دانشکده و مؤسسه جرم شناسی مراجعه فرمایید.

چاپ ایمیل