اولين دوره تخصصي آنلاین "اشنايي با ديوان كيفري بين المللي"

 

به مناسبت بيستمين سالگرد تصويب "اساسنامه رم" ، "مركز حقوق كيفري بين المللي ايران" با مشاركت “موسسه تحقيقات علوم جزایی و جرم شناسي” دانشگاه تهران و “آكادمي چهل" برگزار مي كند:


اولين دوره مجازي "اشنايي با ديوان كيفري بين المللي"

به زبان فارسي با تدريس دكتر محمد هادي ذاكرحسين و ارائه گواهي شركت در دوره. ٣٠ بهمن ماه ١٣٩٦.
جهت كسب اطلاعات بيشتر و ثبت نام تا ٢٨ بهمن ماه به سايت اكادمي چهل مراجعه كنيد:   www.40class.com

چاپ ایمیل