• بخشها و فعالیتها

فعالیتها

مهم ترین فعالیت موسسه در سالهای قبل از انقلاب برگزاری سمپوزیوم " مواد مخدر" در سال 1355 در تهران به منظور بررسی راه كارهای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و اعتیاد و ارائه راه حل های مناسب بود كه در نهایت در قطعنامه صادره به ضرورت همكاری هرچه گسترده تر منطقه ای و جهانی در راه مبارزه با این بلیه اجتماعی تاكید گردید. بعد از انقلاب اسلامی وپس از راه اندازی مجدد، موسسه توجه خود را به امور پژوهشی و برگزاری سخنرانی های علمی معطوف داشت. در راستای فعالیت های بعد از انقلاب موسسه همكاری های نزدیكی را با موسسه تحقیقات قوه قضاییه ، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی ، كانون اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان و یونیسف آغاز كرده است اقدام به ترجمه برخی متون مورد تقاضای قوه قضائیه و از جمله " استراتژی های پیشگیری از جرم در اروپا و آمریكای شمالی" از انتشارات هیونی ( موسسه پیشگیری و كنترل جرم هلسینكی وابسته به سازمان ملل متحد) و نیز ترجمه قانون اصول محاكمات جزایی سوریه را می­توان از زمره فعالیت های جرم شناسی محسوب داشت و در نیل به اهداف خود با دانشگاه های دولتی و آزاد و هم چنین ستاد مبارزه با مواد مخدر، ریاست جمهوری، مركز مطالعات زنان، مركز مشاركت زنان ریاست جمهوری، شورای عالی توسعه قضائی، سازمان ملل متحد ، مركز مطالعات بین المللی، موسسه حقوق تطبیقی، كتابخانه ملی، اداره كل مبارزه با مفاسد نیروی انتظامی و ....... ارتباط و همكاری دارد.

چاپ ایمیل

پژوهش

طرحهای در حال اجرا

طرحهای خاتمه یافته

 • مهاجرت و رابطه آن با جرم در حوزه قضایی كرج
 • سرقت اطفال و نوجوانان و انگیزه های آن در تهران بزرگ
 • جایگزین زندان یا مجازات های بینا بین
 • سیاست جنایی در اسلام
 • همسر كشی و انگیزه های آن در 15 استان كشور
 • جمع آوری منابع و ماخذ جرم شناسی موجود در كشور به زبان فارسی
 • بررسی انگیزه فرار دختران در تهران بزرگ
 • مفاهیم مساوات، عدالت و انصاف از دیدگاه حقوق بشر
 • روسپیگری و عوامل آن در تهران بزرگ
 • جرم سازمان یافته و راهكارهای جهانی مقابله با آن
 •  معكوس شدن باز اثبات در امور كیفری در حقوق موضوعه ایران
 •  جایگزین های حبس زنان
 •  بررسی تاثیر اعدام و حبس های طولانی مدت بر اعضاء خانواده معدومین با همكاری مركز پژوهشهای زندان
 • تكرار جرم و بررسی جرم شناختی آن
 •  نقش یافته های جرم شناسی در تحول كیفری
 •  شیوه های حمایت از محكومان زن در فرایند كیفری اجرای مجازات حبس در ایران

از جمله طرح های پایان یافته اند كه با تصویب و هزینه دانشگاه تهران به انجام رسیده اند.

چاپ ایمیل