نشست تخصصی”تحلیل ابعاد روانشناختی و حقوقی کودک ازاری با محوریت آزار جنسی"

نشست تخصصی”تحلیل ابعاد روانشناختی و حقوقی کودک ازاری با محوریت آزار جنسی"

زمان: دوشنبه ۹۶/۱۰/۴ ساعت ۱۶الی ۱۹

مکان: خیابان ولیعصر-نرسیده به ظفر-سالن اجتماعات سازمان بهزیستی

چاپ ایمیل