دریافت گواهینامه "نشست تخصصی همکاری های بین نهادی با تأکید بر نحوه مشارکت سازمان های مردم نهاد (سمن ها)"


❇️جهت دریافت، مراجعه حضوری به سرکار خانم رضایی

✅آدرس: خیابان قدس، ابتدای خیابان طالقانی، پلاک 590، طبقه چهارم، اتاق 401

چاپایمیل