دریافت گواهینامه "همکاری های بین نهادی با تأکید بر نقش نهادهای رسمی"


❇️جهت دریافت، مراجعه حضوری به سرکار خانم رضایی

✅آدرس: خیابان قدس، ابتدای خیابان طالقانی، پلاک 590، طبقه چهارم، اتاق 401

چاپایمیل