آقای دکتر رضا زهروی
مقام:
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
ایمیل:
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
تلفن:
61112653 – 66950255 داخلی 107
دانلود اطلاعات به صورت: کارت مجازی
ارسال ایمیل
اختیاری
سایر اطلاعات:

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

رضا زهروی

یازهرا 

 

 

 

مشخصات فردی

 

نام و نام خانوادگی: 

رضا زهروی  

فرزند:

ایرج              

سال تولد :

1359 

محل تولد: 

تهران    

وضعیت تاهل :

متاهل و دارای سه فرزند

 

        

 

·       سوابق تحصیلی

 

حوزه علمیه تهران و قم

(طلبه رسمی سطح خارج فقه و اصول) بهره از محضر اساتیدی همچون آیت الله نجفی میر سجادی و آیت الله وحید و آیت الله مجتهدی تهرانی

دانشگاه تهران

دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

دانشگاه شهید بهشتی   ره

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

دانشگاه تهران

                                                         کارشناسی حقوق قضایی                                        

 

 

 

·       زبان خارجی وامتیازات تحصیلی

 

آزمون ورودي   دکتری   دانشگاه تهران

رتبه يکم و نیز رتبه نخست دوره (طبق گواهی پیوست)

 

حوزه علمیه آیت الله مجتهدی تهرانی ره

طلبه ممتازو برگزیده

 

بنياد ملي  نخبگان

معرفی دانشگاه تهران. عضویت و
بهره مندی از جایگزینی کامل سربازی باپروژه تحقیقاتی  و..

 

زبان خارجی   انگيسي

در سطح مكالمه، تدریس تافل مقدماتی و گواهی تافل دانشگاه دانشگاه تهران

 

زبان خارجي   عربی

در سطح مكالمه و نگارش مقاله  مقاله  در كنگره های بين المللي

 

 

 

 

         

 

 

 

·       مقالات داخلی

1. محسن صفری رضا زهروی مطالعه تطبیقی قاعده ی درء در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستانچاپ شده در شماره تابستان سال1388. مجله علمی پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه تهران.  ص 193 تا  212.

2. حسین آقایی نیا  رضا زهروی   عنوان " مطالعه تطبیقی جهل بسيط متهم در فقه امامیه، حقوق ایران و آمريكا  ." مجله علمی پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه تهران چاپ در شماره زمستان سال1388 . ص 1 تا 21.

3. محسن صفری  رضا زهروی مطالعه تطبیقی  نفی ضابطه کودک انگاری سن مدار محض  مجله علمی پژوهشی دانشکده حقوق  دانشگاه علوم قضایی " چاپ شده در شماره پاییز سال 1391. ص173 تا 205.

4. احمد حاجی ده آبادی  رضا زهروی   مجله علمی پژوهشی دانشگاه شهيد بهشتي ره " مطالعه تطبيقي جلوه هاي تئوري دليل در حقوق كيفري اسلام و ايران  داراي گواهي قطعي  چاپ 22 ص.

5. . محسن صفری  رضا زهروی مطالعه تطبيقي مصاديقي از سياست کيفرزدايي انديشه فيض کاشاني با تطبيق بر قانون مجازات اسلامي در دو گستره ثبوتي و اثباتي " در مجله علمی پژوهشی دانشکده حقوق  دانشگاه آزاد واحد بابل "  مورد تایید وزارت علوم . شماره پاییز سال 1391. ص 53 تا 66.

6.  رضا زهروی .پیشگیری از جرائم و تخلفات در پرتو خود پایی (نظارت همگانی درونی) نشریهفصلنامه علمی ترویجی نظارت و بازرسی  شماره 29: دوره هشتم پاییز 1393 ص 43 تا70 . 

7.   رضا زهروی. بررسی تطبیقی سیاستهای افتراقی اثباتی در حقوق کیفری ایران و اسلام  مرحله رفع ایرادات داور نهایی  مجله حقوق اسلامی  27ص .

8. رضا زهروی  . الارتداد و ابعاده المختلفه  في آراء الفيض الکاشاني  و اللايحة الجديده  لقانون العقوبات الاسلاميه في ايران "   داراي گواهي قطعي  چاپ 20 ص برطبق‌ تصویر  پيوست در قسمت  همایشهای بین المللی)

9.  رضا زهروی  غلامحسین الهام . بررسی تطبیقی سکوت قوانین و راه حلهای مواجه با آن مرحله  داوری    26 ص ..

10. رضا زهروی  بررسی تطبیقی تفکیک تئوری های چهارگانه مختلط اثبات جرم فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و فرانسه  در مرحله داوری در مجله علمی پژوهشی 25 ص .

11.  غلامحسین الهام رضا زهروی . بررسی تطبیقی انسان شناسی و  آثار آن  در مبانی حقوق کیفری  در مرحله ارسال برای داوری در مجله علمی پژوهشی 25 ص .

12 غلامحسین الهام  رضا زهروی. بررسي تطبيقي حمايت از حيات قبل انعقاد نطفه در فقه اماميه و حقوق کیفری ايران  مجله علمی پژوهشی  مطالعات راهبردی زنان} شماره 68 تابستان 1394 . ص 81 تا 114.

مقالات مشترک با دانشجویان

13.  سحر حجازی زاده رضا زهروی   نقش سازمانهای مردم نهاد و جامعه در جرم زدایی مشترک با خانم در مرحله داوری در مجله  علوم جنایی موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی. مقتبس از رساله ارشد ایشان به راهنمایی زهروی . 23 ص .

14.  رسول احمد زاده رضا زهروی   بررسی تطبیقی مفاسد روسپیگری مجازی زنان  و دختران  مشترک با دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران  . در مرحله داوری در مجله علمی پژوهشی . 26 ص .


 

 

 

·     كتب ( تالیف و ترجمه و...)

رضا زهروی محسن صفری  حقوق اطفال و نوجوانان بررسی تطبیقی زمستان 1394  نشر دادگستر . 267 ص.

غلامحسین الهام رضا زهروی  . مطالعه تطبيقي   انسان شناسي و آثار آن بر مباني حقوقي و قواعد آن  در سلسله مباحث فلسفه حقوق (1)   مرحله  تكميل طرح پژوهشی تحت قرارداد دانشگاه مفید به شماره  252 مورخ 19/02/1394 . برطبق‌ تصویر  پيوست در قسمت  طرح های پژوهشی)   

محسن صفری   رضا زهروی قضا   : تحقیق، ترجمه و تعلیق بر جامع الشتات  محقق قمی در باب قضا   داراي گواهي گواهي شماره 70860/751 و در تکمیل طرح استاد دکتر ابوالقاسم گرجی   مرحله تكميل و ويرايش.

رضا زهروی محسن صفری  شهادات : حقیق، ترجمه و تعلیق بر جامع الشتات محقق قمی در باب ،شهادات  داراي گواهي شماره 70860/751 و در تکمیل طرح استاد دکتر ابوالقاسم گرجی مرحله  تكميل و ويرايش.

غلامحسین الهام رضا زهروی مطالعه تطبيقي آثار انسان شناسي بر  قلمرو  حقوق و  اخلاق سلسله مباحث فلسفه حقوق (2) مرحله  درحال تكميل طرح پژوهشی تحت قرارداد رسمی دانشگاه مفید به شماره  252 مورخ 19/02/1394.

كتاب   مطالعه تطبيقي انسان شناسي و آثار آن بر ضمانت اجرا هاي قواعد و آموزه هاي حقوقي و كيفري (تعامل انسان شناسی و کیفر شناسی ) سلسله مباحث فلسفه حقوق (3)   مرحله درحال تكميل  . طرح پژوهشی تحت قرارداد رسمی دانشگاه مفید و دانشگاه تهران بطور مشترک با  دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه تهران

غلامحسین الهام رضا زهروی  مطالعه تطبيقي تعامل انسان شناسي و  جرم شناسی  سلسله مباحث فلسفه حقوق (4)   مرحله  درحال  تكميل  . طرح پژوهشی تحت قرارداد رسمی دانشگاه مفید  به شماره  252 مورخ 19/02/1394  . برطبق‌ تصویر  پيوست در قسمت  طرح های پژوهشی)  

رضا زهروی  .  مقايسه  اعلاميه حقوق بشر اسلامي و  اعلاميه حقوق بشر غرب  (به ضميمه متن اصلي اعلاميه حقوق بشر اسلامي  و ترجمه آن  کتابچه  در قالب گزارشی توصیفی تحلیلی 50 صفحه ای)انتشارات مرکز پژوهش های مجلس تابستان 1390.  صفحه 1 تا 47.

رضا زهروی  مدلی برای پیشگیری از جرایم فرماندهان و مدیران ناجا  طرح محرمانه ناجا با معرفی بنیاد ملی نخبگان و تحت نظارت دانشگاه علوم انتظامی و بازرسی کل ناجا ( دارای گواهی معتبر به شماره 16/14/1/10/46/93 مورخ  2/7/93 برطبق‌ تصویر  پيوست در قسمت  طرح های پژوهشی)

محمود مهدوی  رضا زهروی  مطالعه و پژوهشی پیرامون جرایم علیه شخصیت معنوی در آیینه اسناد قضایی  مرحله تکمیل  طرح پژوهشی تحت قرارداد رسمی معاونت حقوقی قوه قضاییه و معاونت پژوهشی دانشگاه تهران 500/4377/9000 مورخ 27/5/94 مرحله  درحال  اجرا و تكميل   برطبق‌ تصویر  پيوست در قسمت  طرح های پژوهشی)

رضا زهروی  مطالعه و پژوهشی پیرامون جرایم  مطبوعاتی در آیینه اسناد قضایی  مرحله تکمیل طرح پژوهشی تحت قرارداد رسمی معاونت حقوقی قوه قضاییه و معاونت پژوهشی دانشگاه تهران  4070/9000 مورخ 17/5/94  مرحله  درحال  اجرا و تكميل برطبق‌ تصویر  پيوست در قسمت  طرح های پژوهشی)   

رضا زهروی  بررسی تطبیقی  شبهه شناسی و آثار آن در حقوق کیفری و فقه جزایی  تهران      و...مرحله  درحال  تكميل  و ویرایش   

فیروز محمودی جانکی  رضا زهروی  و سحر حجازی زاده   تطبیقی حقوق جزای عمومی ایران و افغانستان  ( ماحصل ومناسب تدریس ارشد جزای عمومی برای دانشجویان افغانستان )  " در مرحله تکمیل ویرایش  .

 

 

·    سوابق مدیریتی علمی 

 

·        مدیریت گروه  (مقطع ارشد و دکتری)  حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق خصوصی  دانشگاه عدالت 1393.

·        مدیریت گروه حقوق جزا و جرم شناسي  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 1391 .

·        مدیریت گروه حقوق جزا و جرم شناسي  واحد علوم تحقيقات  استان گلستان 1392 .

·      مدیریت آموزش موسسه جزا  و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 1394 به شماره نامه 4134865 دبیرخانه.

 

 

·     همايش كنگره هاي علمی  بين المللي 

 الف - نگارش مقالات  در همايش های  بين المللي

·   رضا زهروی  شركت،اخذ پذيرش  و دعوت رسمي جهت ارايه از سومين كنگره بين المللي حقوق پزشكي در زمينه حقوق بيماران The3 International Congress On Medical Law Patients Rights 22-24Feb 2011  با عنوان مقاله " مطالعه تطبيقي برخي آثار انسان شناسي بر حقوق بيماران در سه گستره مباني و قلمرو و ضمانت اجرا " ( برطبق‌ گواهي پيوست در قسمت همایش ها  )

 

·  رضا زهروی  شرکت و برگزیده در  کنگره بین المللی فیض کاشانی 1387 با ارایه  مقاله: الارتداد و ابعاده المختلفه  في آراء الفيض الکاشاني  و اللايحة الجديده  لقانون العقوبات الاسلاميه في ايران "   همراه با  گواهي چاپ   ( برطبق‌ گواهي پيوست در قسمت همایش ها)

 

·  رضا زهروی  شرکت و برگزیده در  کنگره بین المللی فیض کاشانی 1387 با ارایه  مقاله:

"جلوه هاي کيفرزدایی در آراء فیض کاشانی و لایحه جدید قانون مجازات اسلامی" .

به همراه گواهی معتبر سخنراني و ارايه شفاهي در كنگره‌ بين‌المللي اشاره شده. ( برطبق‌ گواهي پيوست در قسمت همایش ها  )

 

·  غلامحسین الهام  رضا زهروی   مقاله مطالعه تطبیقی  مبانی نظری عدالت ترمیمی  از منظر انسان شناسی و فلسفه حقوق کیفری همایش بین المللی عدالت ترمیمی دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران و... اردیبهشت 1395 در مرحله نگارش مقاله که  چکیده مقاله پذیرش و چاپ شده ( برطبق‌ تصویر  پيوست در قسمت همایش ها )

 

·   رضا زهروی  و نجمه السادات رادفر  تاملی در عدالت ترمیمی از منظر اندیشه های  ابونصر فارابی درخصوص عدالت، مدینه فاضله و اصلاح جامعه    همایش بین المللی عدالت ترمیمی دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران و... اردیبهشت 1395 در مرحله نگارش مقاله که چکیده مقاله پذیرش و چاپ شده ( برطبق‌ تصویر  پيوست در قسمت همایش ها  )

 

ب- نگارش مقالات در همايش هاي علمی داخلي 

شرکت و برگزیده همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان 1385 با ارایه مقاله" بازوهای تورم جمعیت کیفری بر پیکر سیاست قانون گذارانه کنونی "شایان ذکر است این  مقاله توسط نشر میزان در بهار 86 (در مجموعه مقالات همایش با مقدمه استاد  دکتر محمد آشوری)  به طبع چاپ نیز آراسته گردیده است.

شرکت در همایش " حدیث سلسلة الذهب " آستان قدس رضوی  مشهد قدس 1387 با ارائه مقاله با عنوان " مطالعه تطبیقی تعامل حدیث سلسلة الذهب و  قاعده جبَ در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه " پاییز 78 13ارایه شده به مجله علمي ترويجي مشکات.

 

ج  همکاری علمی . عضویت و داوری در  همايش های  داخلی یا  بين المللي

 

عضو كارگروه علمي همايش ملي " بازخواني فقهي حقوقي نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران " با دبیر علمی  دکتر  عباسعلی کد خدایی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و دانشگاه امام صادق علیه السلام.به گواهی شماره 25817121مورخ 18/7/1391 

داور اصلي و علمی و ویراستار علمی مجموعه مجموعه مقالات همايش عدالت كيفري حقوق كودك  در پرتو فقه و حقوق  دانشگاه علوم قضايي نشر علوم قضایی  چاپ نشر دانشگاه علوم قضایی گواهی ریاست دانشگاه علوم قضایی مورخ  18/07/1391.

    داوری  علمي همايش ملي الزامات حقوقی سیاست های کلی برنامه ششم توسعه از منظر حقوقی   27/2/1395 . دانشگاه  تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسی  و دانشگاه تربیت مدرس و.. ( به شرح گواهی پيوست )

داوری  علمي همايش هاي ملي و  بین المللی از جمله " بازخواني فقهي حقوقي نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران " با دبیری دانشیار دانشگاه تهران  علمی  دکتر  عباسعلی کد خدایی

عضو كارگروه علمي سلسله همایش های نقد و بررسی تحولات لایحه مجازات اسلامی  دانشگاه علوم قضايي  گواهی 424113 مورخ 23/08/  1391   .  

حکم دبیر اجرایی همایش بین المللی علوم جنایی بزرگداشت پنجاهمین سالگرد موسسه  جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به شماره نامه 4134865  ریاست وقت موسسه جرم شناسی  ( برطبق‌ تصویر  پيوست در قسمت همایش بین المللی)

 

 

طرح های پژوهشی 

طرح های خاتمه یافته

پژوهشگر موفق در همکاری با طرح تحقیقاتی بانک هوشمند قوانین یکصد ساله ایران (طرح موسسه حقوقی دکتر عباس کریمی استاد دانشگاه تهران با روزنامه رسمی)) به مدت هفت ماه از 1/8/1385تا تاریخ 1/3/1386 (خاتمه یافته برطبق‌ تصویر  پيوست در قسمت  طرح های پژوهشی)

رضا زهروی و محسن صفری مطالعه تطبیقی شبهه قاعده ی درء در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان  زمستان سال1388. ( خاتمه یافته برطبق‌ تصویر گواهی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران  پيوست در قسمت  طرح های پژوهشی  ) 

داوري طرح هاي پژوهشي همچون طرح پژوهشي "نقد  كنوانسيون حقوق كودك و تدوين منشور حقوق كودك در نظام جمهوري اسلامي ايران " مصوب شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده شوراي عالي انقلاب فرهنگي  ( بر طبق گواهي 901356مورخ 16/11/1390( به شرح گواهی پيوست در قسمت  طرح های پژوهشی  )    

 

 

طرح های در حال اجرا

رضا زهروی  مدلی برای پیشگیری از جرایم فرماندهان و مدیران ناجا  طرح محرمانه ناجا با معرفی بنیاد ملی نخبگان و تحت نظارت دانشگاه علوم انتظامی و بازرسی کل ناجا ( دارای گواهی معتبر به شماره  16/14/1/10/46/93 مورخ  2/7/93( خاتمه یافته و  پيوست در قسمت  طرح های پژوهشی  ) 

مطالعه تطبيقي انسان شناسي و آثار آن بر  حقوق و جرم شناسی   ( در حال اجرا  تحت قرارداد رسمی دانشگاه مفید به شماره  252 مورخ 19/02/  1394  برطبق‌تصویر  پيوست در قسمت  طرح های پژوهشی  )  

محمود مهدوی  رضا زهروی  مطالعه و پژوهشی پیرامون جرایم علیه شخصیت معنوی در آیینه اسناد قضایی  مرحله تکمیل  طرح پژوهشی تحت قرارداد رسمی معاونت حقوقی قوه قضاییه و معاونت پژوهشی دانشگاه تهران 500/4377/9000 مورخ 27/5/94 مرحله  درحال  اجرا و تكميل   برطبق‌ تصویر  پيوست در قسمت  طرح های پژوهشی  .  

رضا زهروی  مطالعه و پژوهشی پیرامون جرایم  مطبوعاتی در آیینه اسناد قضایی  مرحله تکمیل طرح پژوهشی تحت قرارداد رسمی معاونت حقوقی قوه قضاییه و معاونت پژوهشی دانشگاه تهران  4070/9000 مورخ 17/5/94  مرحله  درحال  اجرا و تكميل   برطبق‌ تصویر  پيوست در قسمت  طرح های پژوهشی  )  

 

طرح های در جریان تصویب یا اصلاح

دکتر غلامحسین الهام . رضا زهروی .  طراحی الگوی توانمندسازی سازمان زندانها در تامین ابعاد حیات روحی و جنسی زندانیان   ( در حال اصلاح  برطبق‌ تصویر  پيوست در قسمت  طرح های پژوهشی  )  برطبق‌ تصویر  پيوست در قسمت  طرح های پژوهشی  )  

فیروز محمودی جانکی  رضا زهروی .  تدوین درسنامه حقوق تطبیقی  اطفال و نوجوانان  (ارائه شده  به نماینده قوه قضائیه در  یونیسف )

فیروز محمودی جانکی  رضا زهروی .  تحلیل جرم شناختی حقوقی و فقهی کودک فروشی و معاملات پیرامون آن (همراه با مطالعه موردی تهران بزرگ )در حال تهیه جهت ارائه به شهرداری تهران.  

 

 

پژوهش های رسمی  مربوط به سطح  قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایرانمتن کامل همه این پزوهش ها با جزییات آن در آدرس ذیل در سایت رسمی مرکز پزوهش های مجلس ملاحظه می شود 


http://rc.majlis.ir/fa/report?page=1&keyword=&contact=%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%88%DB%8C+&department=&from_publish_date=&to_publish_date=&tag=&tag_lang

 نقد و بررسی  «لایحه نحوه برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز   ( با همکاری

1392/04/04

 نقد و بررسی «طرح تأسیس سازمان ملی استاندارد ایران

1391/05/14

ا نقد و بررسی «طرح نظام جامع رسانه های همگانی

1391/05/01

 نقد و بررسی «طرح تأسیس سازمان ملی استاندارد ایران

1391/01/27

مقایسه اعلامیه حقوق بشر اسلامی و اعلامیه حقوق بشر غرب (از منظر پدر حقوق بشر اسلامی علامه آیت الله محمد تقی جعفری (ره)) (به ضمیمه متن اصلی اعلامیه حقوق بشر اسلامی و ترجمه آن

1390/05/03

 نقد و بررسی «پیشنهاد مرکز پژوهش ها» (باب هفتم: رسیدگی به جرائم نیروهای مسلح  ( در این پژوهش افتخار نظارت دکتر محمد آشوری برای پژوهشگر قابل ملاحظه است )

1390/03/30

 نقد و بررسی «پیشنهاد مرکز پژوهش ها» (باب ششم: دادرسی الکترونیکی ( در این پژوهش نیز افتخار  حضور و نظارت دکتر محمد آشوری ودکتر آخوندی برای پژوهشگر قابل ملاحظه است )

1390/03/30

 نقد و بررسی «پیشنهاد مرکز پژوهش ها» (باب پنجم: اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی ( در این پژوهش نیز افتخار نظارت دکتر محمد آشوری برای پژوهشگر قابل ملاحظه است )

1390/03/30

 نقد و بررسی «پیشنهاد مرکز پژوهش ها» (باب چهارم: اعتراض به آرا ( در این پژوهش نیز افتخار حضور و نظارت دکتر محمد آشوری و دکتر آخوندی   برای پژوهشگر قابل ملاحظه است )

1390/03/30

 نقد و بررسی «پیشنهاد مرکز پژوهش ها» (باب سوم: دادگاه های کیفری، رسیدگی و صدور رأی ( در این پژوهش نیز افتخار حضور و نظارت دکتر محمد آشوری برای پژوهشگر قابل ملاحظه است )

1390/03/30

 نقد و بررسی «پیشنهاد مرکز پژوهش ها» (باب دوم: کشف جرم و تحقیقات مقدماتی ( در این پژوهش نیز افتخار حضور و نظارت دکتر محمد آشوری برای پژوهشگر قابل ملاحظه است )

1390/03/30

 نقد و بررسی «پیشنهاد مرکز پژوهش ها» باب اول: کلیات ( در این پژوهش نیز افتخار حضور و نظارت دکتر محمد آشوری برای پژوهشگر قابل ملاحظه است )

1390/03/30

 نقد و بررسی:«طرح الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی» (همراه با بررسی برخی پیشنهادات صاحبنظران)   

1390/01/21

 نقد و بررسی «طرح الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی

1390/01/16

 

همکاری با مجلات و عضویت در هیات تحریریه مجلات 

عضو هیات تحریریه  مجله علمی ترویجی  اصلاح و تربیت زیر نظر سازمان زندانها و وزارت علوم . 21/10/94  به شماره نامه 221964 ( برطبق‌ تصویر  پيوست در قسمت هیات تحریریه )

عضو هیات تحریریه  مجله علمی پژوهشی  مطالعات و پژوهش های کاربردی بازرسی و نظارت  زیر نظر  دفتر تحقیقات کاربردی ناجا معرفی شده به وزارت علوم  و  در مرحل اخذ مجوز از وزارت علوم . ( برطبق‌ تصویر  پيوست در قسمت هیات تحریریه )

داوري مقالات متعدد علمي پژوهشي مجله علمی پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران  گواهی شماره 75/م/118مورخ  10/12/1394 جناب آقای دکتر خالقی سردبیر  محترم مجله . برطبق‌ تصویر  پيوست در قسمت  همکاری با مجلات و هیات تحریریه  ) 

داوري مقالات متعدد علمي پژوهشي مجله علمی پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه علوم قضایی  (1391 به شرح گواهی پيوست در قسمت  همکاری با مجلات و هیات تحریریه )

 

 

سایرفعالیتهای علمی پژوهشي  

 داوري طرح هاي پژوهشي همچون طرح پژوهشي "نقد  كنوانسيون حقوق كودك و تدوين منشور حقوق كودك در نظام جمهوري اسلامي ايران " مصوب شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده شوراي عالي انقلاب فرهنگي  ( بر طبق گواهي 901356مورخ 16/11/1390( به شرح گواهی پيوست )

پژوهشگر موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران در تکمیل طرح پژوهشی تحقیق، ترجمه و تعلیق بر جامع الشتات  داراي گواهي شماره 70860/751.

دبير كميته حقوق شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده شوراي عالي انقلاب فرهنگی  به ریاست معاون حقوقی ریاست جمهوری .  

همکاري پژوهشی( فقهي حقوقي)  با مرکز تحقيقات شوراي نگهبان  و بررسي  مشروح مذاكرات قانون اساسي  و ارايه مقاله در خصوص  قر ايت هاي مختلف از اصل 11 قانون اساسي . و نيز  استخراج مباني فقهي نظرات فقهاي شوراي نگهبان در سال 1359 (  موضوع اخير از زمستان 89  به شرح گواهی پيوست در قسمت طرحها  )

همكاري مستمر و رسمي  در اجراي طرح شرح مبسوط قانون اساسي تحت نظر  استاد دكتر عباسعلي كدخدايي دانشیار دانشگاه تهران عضو هيات عالي تنظيم قوا.

ممتحن رسمي داوطلبان قضاوت در مركز اصلي جذب قضات  قوه قضائيه در دروس فقه ، اصول و حقوق كيفري عمومی  , اختصاصی و آیین دادرسی کیفری... ( به شرح گواهی 30/10/1391 شماره 9000/18184/3000 پيوست )

 

 

داوری و مشاوره و راهنمایی رساله ارشد پایان نامه های متعدد در  کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا  و جرم شناسی در دانشگاه بین المللی اهل البیت عليهم السلام  ؛ و دانشگاه تهران  ، دانشگاه آزاد و..  با عناوینی همچون:

-       ولوج روح و آثار آن درحقوق  ایران و انگلستان

-       حیات نباتی در ایران و اسلام

-       سقط جنین در ایران و افغانستان

-       انسان شناسی و آثار آن در جرم شناسی معاصر

-       موسیقی های انحرافی موثر در مجرمین و گروه های بزهکاران

-       بررسی تطبیقی  بررسی تطبیقی  همجنس گرایی در ایران و افغانستان 

-       بررسی تطبیقی نقش سازمانهای مردم نهاد و جامعه در جرم انگاری و جرم زدایی

 

 

·    سوابق تدريس در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد (از88 تا 95):

 

الف - دانشگاهها

 

·       دانشگاه  علوم قضايي و خدمات اداري 

 سابقه حکم عضویت هیات علمی 

·        حقوق جزاي عمومي 

·        حقوق جزاي اختصاصي   

·        متون فقه جزايي و حقوقي

·        قواعد فقه و...

 

 

 

·         دانشگاه  تهران دانشكده حقوق و علوم سياسي

عضویت هیات علمی استادیار دانشكده حقوق و علوم سياسي(و موسسه  جرم شناسی)   

تدریس در ارشد (پردیس البرز دانشگاه تهران) و لیسانس (دانشکده حقوق و علوم سیاسی)

 حقوق  جزا

قواعدفقه جزایی

اصول فقه

متون فقه جزایی

حقوق تطبیقی  

 فلسفه حقوق " انسان شناسي و آثار آن  در  فقه و حقوق  " براي دانشجويان لیسانس و ارشد  با همکاری با  کانون علمی جنبش نرم افزاری .

 

 

 

·        دانشگاه  بین المللی اهل بيت عليهم السلام ( وابسته به مجمع جهاني اهل بيت ع)

حقوق جزاي عمومي مقطع ارشد.

متون فقه ، مقطع ارشد

آيين دادرسي كيفري، مقطع ارشد

حقوق جزاي اختصاصي مقطع ارشد ،

 فلسفه حقوق  مقطع ارشد ، 

سیاست جنایی مقطع ارشد ، 

حقوق جزای بین الملل مقطع ارشد ، 

آیات الاحکام مقطع ارشد ، 

 

 

 

·      موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا علیه السلام(وابسته به دفتر فرهنگ و اندیشه )

حقوق جزاي عمومي مقطع ارشد

آيين دادرسي كيفري، مقطع ارشد

حقوق جزاي اختصاصي مقطع ارشد ،

زبان تافل مقدماتي 

 

 

 

·        دانشگاه تقريب مذاهب

"حقوق  جزاي اختصاصي  اسلام (( اماميه ، حنفي ، شافعي))

 

 

 

·        مدرسه عالي( دانشگاه ) شهيد مطهري ره

فقه تطبيقي ،

جزای اختصاصی

حدود قصاص دیات

تاريخ فقه و فقها 

 

 

 

·   واحد علوم تحقيقات گلستان  مقطع ارشد  

جزای اختصاصی

متون فقه جزايي

سمينار 

 

 

 

ب - حوزه هاي علميه

 ·        حوزه علمیه آیت الله مجتهدی تهرانی ره :

فقه

اصول

ادبیات عربی

·        مكتب الولايه

منطق مظفر 

·        حوزه علميه فتحيه :

( الاصول)  و....

 

 

 

 

 

آدرس ها :

تهران انقلاب دانشگاه تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسی  ساختمان جدید اساتید . اتاق 253 . تلفن 61111-0098

تهران خ طالقانی نرسیده به قدس .مقابل کلیسا .ساختمان موسسه جرم شناسی دانشگاه تهران اتاق 402 .

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید