فعالیتها

مهم ترین فعالیت موسسه در سالهای قبل از انقلاب برگزاری سمپوزیوم " مواد مخدر" در سال 1355 در تهران به منظور بررسی راه كارهای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و اعتیاد و ارائه راه حل های مناسب بود كه در نهایت در قطعنامه صادره به ضرورت همكاری هرچه گسترده تر منطقه ای و جهانی در راه مبارزه با این بلیه اجتماعی تاكید گردید. بعد از انقلاب اسلامی وپس از راه اندازی مجدد، موسسه توجه خود را به امور پژوهشی و برگزاری سخنرانی های علمی معطوف داشت. در راستای فعالیت های بعد از انقلاب موسسه همكاری های نزدیكی را با موسسه تحقیقات قوه قضاییه ، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی ، كانون اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان و یونیسف آغاز كرده است اقدام به ترجمه برخی متون مورد تقاضای قوه قضائیه و از جمله " استراتژی های پیشگیری از جرم در اروپا و آمریكای شمالی" از انتشارات هیونی ( موسسه پیشگیری و كنترل جرم هلسینكی وابسته به سازمان ملل متحد) و نیز ترجمه قانون اصول محاكمات جزایی سوریه را می­توان از زمره فعالیت های جرم شناسی محسوب داشت و در نیل به اهداف خود با دانشگاه های دولتی و آزاد و هم چنین ستاد مبارزه با مواد مخدر، ریاست جمهوری، مركز مطالعات زنان، مركز مشاركت زنان ریاست جمهوری، شورای عالی توسعه قضائی، سازمان ملل متحد ، مركز مطالعات بین المللی، موسسه حقوق تطبیقی، كتابخانه ملی، اداره كل مبارزه با مفاسد نیروی انتظامی و ....... ارتباط و همكاری دارد.

چاپ ایمیل