دوره آنلاین آشنایی با دیوان کیفری بین‌المللی

سرفصل‌های وبینار

جلسه نخست:
مدرس: دکتر علی خالقی
موضوع: صلاحیت و قابلیت پذیرش در اساسنامه رم
زمان: یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۷ تا ۱۹
 
جلسه دوم: 
مدرس: دکتر محمد هادی ذاکرحسین
موضوع: فرایند دادرسی در دیوان از تحقیق تا تعقیب و از دادرسی تا اجرای مجازات
زمان: دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۷ تا ۱۹
 
اطلاعات بیشتر و ثبت نام: https://Eseminar.tv/wb6207
 
 
 
 

چاپ ایمیل